Głos z Podlasia. Rolnik musi patrzeć jak zwierzę kona...

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-03-2023,10:20 Aktualizacja: 20-03-2023,10:24
A A A

Rolnicy z Podlasia za pośrednictwem samorządu branżowego wystosowali wnioski w kwestii m.in. zakazu transportu bydła w okresie okołowycieleniowym oraz zaktualizowania aplikacji IRZ Plus.

Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych się z prośbą o pomoc w realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie PIR. Chodzi o zmianę przepisów dotyczących m.in. przemieszczania zwierząt.

Skrócić cierpienie

„Zakaz transportu w okresie okołowycieleniowym nie obejmuje wyjątków występujących u bydła, tj. porażenia poporodowego, uszkodzenia mechanicznego nerwów. Krowa, która dostała porażenia bądź urazu mechanicznego w okresie poporodowym, jest objęta zakazem transportu. Rolnik musi utrzymywać bydło przez całe jego życie i na skutek urazów i chorób niezależnych od hodowcy musi patrzeć jak zwierzę kona na jego oczach, zamiast humanitarnie skrócić cierpienie” – podkreśla PIR.

pfhbipm, krowy mleczne, ocena użytkowości mlecznej, wydajność mleczna, białko, tłuszcz, wielkość stada, obory pod oceną

Krowy pod oceną użytkowości mlecznej produkują więcej mleka

Populacja krów będąca pod oceną użytkowości mlecznej w 2022 roku charakteryzowała się wzrostem przeciętnej ilości i jakości produkowanego mleka. Ocena w 2022 roku prowadzona była w 18 066 stadach i obejmowała przeciętnie 803 530 krów...

Ponadto Izba postuluje powrót do poprzedniej możliwej formy zgłoszenia przemieszczenia zwierząt poprzez druk „KUPNO – SPRZEDAŻ”.

„Obecne przepisy odebrały możliwość uproszczenia zgłoszeń przemieszczenia. W związku z tym wnioskujemy o powrót do poprzednich przepisów” – podkreśla podlaski samorząd rolniczy.

A po konsultacjach z rolnikami i doradcami rolnymi PIR wnioskuje też do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zaktualizowanie aplikacji IRZ Plus poprzez :

IRZ wymaga zmian

1. Dodanie filtrów pozwalających wyodrębnić z listy zwierząt pożądaną płeć (w przypadku owiec i bydła), typ oraz kierunek użytkowania (w przypadku bydła). Bo w obecnej aplikacji IRZ plus w zakładce „Zwierzęta” nie zostały uwzględnione filtry ze względu na płeć zwierząt oraz typ i kierunek użytkowy. Nie ma też możliwości posortowania zwierząt ze względu na płeć. Poprzednia aplikacja IRZ posiadała wszystkie niezbędne filtry pozwalające z listy zwierząt wyszukać konkretne sztuki. Obecny brak takiej możliwości jest bardzo dużym utrudnieniem dla rolników i doradców rolnych.

2. Dostosowanie wygenerowanych plików csv zawierających obrót stada na potrzeby sporządzania planów nawozowych w taki sposób, aby były użyteczne dla aplikacji „Stany_CC” stworzonej przez CDR, tak jak to miało miejsce wcześniej.

3. Zmianę polegająca na uproszczeniu nazwy „Wniosek o zezwolenie na zastąpienie środka
identyfikacji” na „Wniosek o wydanie duplikatu środka identyfikacji dla zwierząt”. Chodzi o to, że ogromna liczba rolników ma problem z odnalezieniem się w nowym systemie IRZ, tak radykalne zmiany nazw wniosków dodatkowo potęgują zagubienie i niezadowolenie
rolników z powodu nowej aplikacji.

4. Umożliwienie we wniosku WZZSI ubiegania się o duplikat w jednym dokumencie dla
wielu sztuk bydła. Obecny system generuje jedną decyzję na jedną sztukę bydła, co w praktyce oznacza liczne dokumenty w wersji papierowej.

5. Dodanie w zgłoszeniu urodzenia środków identyfikacyjnych zwierzęcia. PIR proponuje, aby pominąć ten proces rozpoczynający się od wciśnięcia ‘dodaj środek identyfikacyjny’, a umieścić dwie gotowe pozycje z listami wyboru. W przypadku potrzeby dodania kolejnych środków identyfikacyjnych trzeba umieścić przycisk: ‘dodaj kolejny środek identyfikacji’ z zastrzeżeniem, że zwierzę wymaga dwóch środków identyfikacji.

6. Oznaczenie w zgłoszeniu przemieszczenia bydła rubryki dotyczącej transportu zwierzęcia
jako „nieobowiązkowe”.

aplikacja IRZplus, rejestracja zwierząt, Lech Kołakowski, ARiMR, MRiRW

Rolnicy mają dość. Czy IRZ wreszcie zacznie porządnie działać?

Kiepska funkcjonalność, brak istotnych danych, wolne działanie - takie zastrzeżenia zgłaszają rolnicy do elektronicznego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ). Resort rolnictwa i ARiMR zapewniają, że na bieżąco prowadzone są prace...

7. Rozwinięcie i uszczegółowienie komentarza podpowiedzi znajdujących się obok poszczególnych rubryk i oznaczenie znakiem „*” jako pól koniecznych do wypełnienia.

8. Zmianę w związku z Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Art. 2. Definicje, punkt 19 - siedziba stada, czyli zakład w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia 2016/429 („zakład” oznacza wszelkie pomieszczenia, strukturę lub – w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu – środowisko lub miejsce, w którym tymczasowo lub stale utrzymywane są zwierzęta lub przetrzymywany jest materiał biologiczny, z wyjątkiem: a) gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe; b) zakładów leczniczych dla zwierząt;) w odniesieniu do bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń i koniowatych, z wyłączeniem rzeźni).

„Wnioskujemy aby na podstawie w/w definicji wszystkie pastwiska były przyporządkowane do numeru siedziby stada. Powyższa prośba interpretacji spełnia wymogi rozporządzenia i zapobiegnie wielkiemu chaosowi, który może rysować się w przyszłości. Nadzór państwa nad miejscem przebywania zwierząt będzie spełniony, gdyż wszystkie pastwiska są w systemie ARiMR. Obecnie pojawiają się niepokojące interpretacje w/w definicji, które mówią, że rolnik wypędzający bydło na pastwisko położone za drogą gminną zobowiązany jest do założenia 2, 3, 4, itp. siedziby i zgłaszania przemieszczeń do ARiMR nawet w celu wypasania” – wskazuje PIR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu