Doradcy rolników dostaną więcej. 1500 euro za 2 lata

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2019,12:30 Aktualizacja: 15-03-2019,12:41
A A A

Nie jak dotąd za 3-, a za 2-letni okres doradztwa będą dostawać wynagrodzenie w wysokości 1500 euro doradcy rolniczy. Ponadto będą mogli tę sumę otrzymywać sukcesywnie, w transzach.

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego PROW 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty.

odr, ośrodki doradztwa rolniczego, doradztwo rolnicze, Centrum Doradztwa Rolniczego, doradztwo rolnicze online

Doradztwo rolnicze online. Ministerstwo tworzy specjalny system

Rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i działkowcy będą mogli korzystać z systemu zapewniającego bezpośredni kontakt z pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego w dziedzinie ochrony roślin. Podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa...

Zmiany - zgodnie z zapewnieniami autorów - mają być korzystne dla beneficjentów.

Obecnie w ramach tego poddziałania są realizowane 2- oraz 3-letnie programy doradcze za równowartość kwoty odpowiednio 1050 oraz 1500 euro. Jak napisano w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia, "założenia te zdezaktualizowały się, gdyż kwoty te wydają się nieadekwatne do nakładu pracy doradców w celu opracowania i zrealizowania 3-letniego programu doradczego, obejmującego 3 usługi doradcze za kwotę 1500 euro".

Nie bez znaczenia są jednak tutaj z pewnością również coraz głośniejsze protesty doradców rolniczych, narzekających na zbyt małe wynagrodzenia.

Zgodnie z propozycją resortu rolnictwa, teraz ma zostać jedna kwota - 1500 euro, ale za dwuletni program doradczy, co oznaczałoby realną podwyżkę dla beneficjentów. Zdaniem ministerstwa to adekwatna kwota do aktualnych kosztów i nakładu pracy.

odr, ośrodki doradztwa rolniczego, doradztwo rolnicze, Centrum Doradztwa Rolniczego, ryszard zarudzki

Doradztwo rolnicze będzie finansowane z wielu źródeł

Ośrodki doradztwa rolniczego będą finansowane nie tylko z dotacji budżetowych, ale także ze środków unijnych oraz z pieniędzy, które same wypracują - powiedział Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Polityk zapowiedział na...

Druga istotna zmiana w rozporządzeniu dotyczy czasu płatności dla doradców. Obecnie mogą ją otrzymać dopiero po zrealizowaniu całości usług w ramach 2- czy 3-letniego programu doradczego. To nastręcza trudności dla doradców, którzy mogą mieć kłopoty z bieżącym finansowaniem działalności.

Stąd wprowadzenie możliwości składania przez nich wniosków o płatność w krótszych odstępach czasowych, np. każdy z maksymalnie 4 wniosków co 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Taka płatność będzie mogła następować po zrealizowaniu części poszczególnych usług doradczych i udokumentowaniu tego w karcie usługi, stanowiącej załącznik do wniosku o płatność.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj