Budowa zbiornika wodnego do 5000 m kw. na gruntach rolnych bez pozwolenia?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-07-2021,13:40 Aktualizacja: 08-07-2021,13:44
A A A

Stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. i nieprzekraczającej 5000 m kw. i głębokości do 3 m, położone w całości na gruntach rolnych, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy - zakłada projekt nowelizacji Prawa budowlanego.

Do prac rządowych trafił projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Proponuje zmiany w 7 ustawach m.in. w Prawie budowlanym, ustawie o ARiMR czy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

susze, powodzie, magazynowanie wody, Zbigniew Popek, gospodarka wodna

Brak wody coraz bardziej odczuwalny. A ma być jeszcze gorzej

Żeby zapobiegać i powodziom, i suszom - potrzebne jest odpowiednie magazynowanie wody. - Holendrzy renaturyzują rzeki i odtwarzają tereny zalewowe. Musimy robić to samo - ocenia dr hab. Zbigniew Popek z SGGW. W wielu regionach Polski coraz bardziej...

Autorem projektu jest ministerstwo rolnictwa. Zakładane zmiany przepisów wiążą się z przedłużeniem realizacji PROW 2014–2020 na lata 2021 i 2022.

Wyjaśniono, że "procedura ustawodawcza odnosząca się do wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. nie została zakończona w terminie umożliwiającym państwom i Komisji przygotowanie wszystkich elementów niezbędnych do stosowania nowych ram prawnych i planów strategicznych WPR od dnia 1 stycznia 2021 r."

Opóźnienie stworzyło niepewność i ryzyko dla unijnych rolników oraz dla całego sektora. Aby to zmienić, utrzymać witalność obszarów i regionów wiejskich, a także przyczynić się do zrównoważenia środowiskowego, unijnym rozporządzeniem przejściowym zapewniono dalsze stosowanie przepisów obecnych ram WPR obejmujących okres 2014–2020.

Projektowane zmiany wiążą się zatem z zapewnieniem sprawnej realizacji PROW 2014–2020 i koniecznością zapewnienia dalszej realizacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

susza rolnicza, Klimatyczny Bilans Wodny, IUNG, zboża jare, szacowanie szkód w uprawach

Susza wkroczyła na pola. Aplikacja do szacowania na dniach

Resort rolnictwa poinformował, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiona aplikacja "Zgłoś szkodę rolniczą", służąca m.in. do rozpoczęcia procedury szacowania strat suszowych. To odpowiedź na opisywane przez nas wystąpienie samorządu...

Wśród zmian do ustawy Prawo budowlane zaproponowano uproszczenie wymogów związanych z budową stawów i zbiorników wodnych - obecnie tych o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z proponowaną zmianą, stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. i nieprzekraczającej 5000 m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy.

Jak zauważono, stawy i zbiorniki wodne na gruntach rolnych mogą być wykonywane bez użycia materiałów budowlanych. W tej sytuacji nie są obiektami budowlanymi i nie stosuje się do nich przepisów ustawy Prawo budowlane.

Według autorów projektu, właściwe przygotowanie stawu lub zbiornika do celów rolniczych (np. nawodnień) może niekiedy wymagać zastosowania materiałów budowlanych (np. do ubezpieczenia skarp) - w takich przypadkach zastosowanie ma ustawa Prawo budowlane.

apele o oszczędzanie wody, Marcin Filipiak, gmina Dąbrowa Biskupia, Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński

Gminy apelują o oszczędzanie wody. Nie będzie czym poić zwierząt?

Jak co roku wystarczyło kilka upalnych, bezdeszczowych dni, by pojawiły się kłopoty z wodą z gminnych wodociągów. Samorządy tradycyjnie zaapelowały do mieszkańców o oszczędzanie m.in. na podlewaniu ogrodów. Z apelami wystąpiły...

Dodano, że dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji instrumentów wsparcia PROW 2014–2020 w obszarze gospodarki wodnej wskazują, że zgromadzenie wymaganej dokumentacji inwestycyjnej stanowi istotną barierę dla beneficjentów, utrudniającą skorzystanie z możliwości wsparcia.

Dlatego proponowana zmiana ma na celu uproszczenie procedur związanych z procesem budowlanym małych stawów i zbiorników jednocześnie nie eliminując możliwości nadzoru ze strony właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonanie stawów o powierzchni do 5000 m kw. nadal będzie podlegało przepisom ustawy Prawo wodne m.in. w zakresie zgód wodnoprawnych - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Obecnie projekt jest opiniowany. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj