Rolnik produkuje żywność, ale kto inny na tym zarabia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2018,11:55 Aktualizacja: 05-07-2018,12:59
A A A

W szeregu zaleceń przyjętych 4 lipca odnośnie do dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności Europejski Komitet Regionów (KR) stwierdził, że Unia Europejska powinna w większym stopniu zabezpieczyć dochody rolników.

Zalecenia te umożliwią załagodzenie negatywnych skutków poważnej zmienności cen w celu utrzymania działalności rolniczej na wszystkich obszarach Unii Europejskiej oraz zachowania witalności obszarów wiejskich.

łańcuch dostaw żywności, Jyrki Katainen, phil hogan, komisja europejska, dostawy żywności

Bruksela walczy z nieuczciwymi praktykami w łańcuchu dostaw żywności

Komisja Europejska zamierza ograniczyć najbardziej szkodliwe praktyki handlowe i zapewnić rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom większą pewność działania na rynku. - W łańcuchu dostaw żywności istnieje nierównowaga siły...

W przyjętej dużą większością głosów na sesji plenarnej KR-u opinii autorstwa Jacques’a Blanca (FR/EPL), mera La Canourgue, zalecono szczególnie rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy oraz wykazu zakazanych nieuczciwych praktyk na wszystkie podmioty łańcucha dostaw żywności.

Zaproponowano również uwzględnienie zakazu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych, co mogłoby stanowić odpowiedź na ewentualne nieuczciwe praktyki w przyszłości. 

Chociaż Europejski Komitet Regionów poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia europejskich przepisów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe, co postulował w swojej opinii w sprawie regulacji zmienności cen, uważa, że wspomniana dyrektywa nie wystarczy do poprawienia sytuacji rolników, jeśli nie zmienią się ogólne ramy prowadzenia działalności rolniczej.

łańcuch dostaw żywności, komisja europejska, dostawy żywności, krzysztof jurgiel, sieci handlowe

Rolników trzeba chronić przed nieuczciwymi praktykami

Najważniejszym punktem ostatniego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu była prezentacja przez KE projektu dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. W posiedzeniu uczestniczył...
W związku z tym sprawozdawca generalny Jacques Blanc podkreślił, że "konieczne będzie uczynienie kontraktowania atrakcyjnym dla producentów, wprowadzenie dodatkowych środków w zakresie przejrzystości cen, zwalczanie nadmiernej koncentracji sektora dystrybucji, sektora rolno-spożywczego i sektora czynników produkcji rolnej, rozwijanie sprawiedliwszych międzynarodowych stosunków handlowych w dziedzinie rolnictwa".

Obecnie dochody rolników są o 40 proc. niższe od średniego wynagrodzenia. Natomiast wartość produktu rolnego dzieli się następująco: do rolnika trafia średnio 21 proc. tej wartości, przetwórca otrzymuje 28 proc., a dystrybutor 51 proc. 

Przywódcy lokalni uważają, że należy podjąć działania, aby odwrócić tę tendencję i zwiększyć wartość przypadającą rolnikom w wydatkach na żywność ponoszonych przez gospodarstwa domowe, jak to zalecił KR w opinii w sprawie WPR po roku 2020.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj