Do tych krajów eksportujemy coraz więcej. Jest szansa, by pobić rekord

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
12-10-2018,13:25 Aktualizacja: 12-10-2018,13:29
A A A

Pozytywne zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne, jakie dokonały się w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, a także swobodny handel z państwami członkowskimi UE, wpłynęły na wzmocnienie pozycji krajowego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej.

Obecnie jest on kluczowym sektorem polskiej gospodarki, generującym znaczące wpływy z wywozu produktów rolno-spożywczych. W 2017 r. wartość eksportu osiągnęła rekordowo wysoki poziom 27,8 mld euro, ponad pięciokrotnie wyższy niż w roku akcesji Polski do UE - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

eksport, żywność, eksport żywności, agrobiznes, dywersyfikacja eksportu

W tym roku eksport żywności może osiągnąć 30 mld euro

W tym roku wartość zagranicznej sprzedaży żywności może zbliżyć się do 30 mld euro - ocenił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że o ponad 10 proc. wzrósł eksport do największego odbiorcy polskich produktów - Niemiec....
Wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymał się w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2018 r. W tym czasie wpływy uzyskane z wywozu wyniosły 16,3 mld euro i były o 6 proc. większe niż rok wcześniej.

Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 11,3 mld euro, o blisko 3 proc. wyższym. Tym samym dodatnie saldo wymiany zwiększyło się o 14 proc., do 5,0 mld euro.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych od wielu lat nie zachodzą znaczące zmiany. Dominującą pozycję zajmuje mięso i jego przetwory.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2018 r. mięsa czerwonego wraz z przetworami wywieziono 837 tys. ton (wzrost o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku), uzyskując 2,2 mld euro (o 5 proc. więcej). Eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) wyniósł 738 tys. ton (wzrost o 15 proc.), a jego wartość osiągnęła poziom 1,3 mld euro (o 22 proc. więcej).

mlekpol, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. Grajewo, Małgorzata Cebelińska

Mlekpol ambasadorem eksportu

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol została Ambasadorem Polskiego Eksportu Spożywczego. To prestiżowe wyróżnienie firma z Grajewa otrzymała za sukcesy w wywozie produktów i promocję Polski na arenie międzynarodowej. Nagrodę...
Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 17 proc., do 1,9 mld euro), przetworów zbożowo-mącznych (o 3 proc., do 1,4 mld euro), produktów mlecznych (o 1 proc., do 1,3 mld euro) oraz ryb i przetworów (o 11 proc., do 1,1 mld euro).

Większa była również wartość wywozu m.in.: wyrobów cukierniczych, warzyw łącznie z przetworami, produktów paszowych (łącznie z makuchami), soków owocowo-warzywnych oraz piwa - podkreśla KOWR.

Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych, przy korzystnej koniunkturze w UE, sprzyja wzrostowi eksportu na rynek unijny. W okresie styczeń-lipiec 2018 r. dostawy do krajów UE wygenerowały 82 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych (13,4 mld euro). Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy.

Eksport do tego kraju wyniósł 3,8 mld euro i był o 11 proc. większy niż w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2017 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych są także: Wielka Brytania (1 477 mln euro), Holandia (1 108 mln euro), Włochy (920 mln euro) oraz Francja (867 mln euro) i Czechy (834 mln euro).

sprzedaż owoców, owoce, przetwory owocowe, jabłka, eksport owoców

Sprzedajemy coraz mniej owoców. Eksport stoi na jabłkach

W pierwszym półroczu bieżącego roku z Polski wyeksportowano 536,2 tys. t świeżych owoców (-40 proc. rok do roku) za 295,2 mln euro (-14 proc.) - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Najwięcej (aż 430,1 tys. t) sprzedano...
Z Polski do krajów pozaunijnych w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2018 r., podobnie jak przed rokiem, wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 2,9 mld euro. Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w okresie styczeń-lipiec 2018 r. ukształtował się na poziomie 757 mln euro, nieznacznie (o 0,4 proc.) niższym niż rok wcześniej.

Największe przychody generował wywóz do Federacji Rosyjskiej (281 mln euro), na Ukrainę (258 mln euro) i Białoruś (147 mln euro). Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wyniósł 2,1 mld euro. Znaczącym odbiorcą spośród tych krajów były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 291 mln euro.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przewiduje, że w 2018 r. wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych mogą osiągnąć nienotowany dotąd poziom 29 mld euro, o ponad 4 proc. wyższy niż w 2017 r. i o 5,6 razy wyższy niż w roku akcesji Polski do UE.

Wydatki na import prawdopodobnie zwiększą się o blisko 2 proc., do 19,6 mld euro. Wobec powyższego nadwyżka obrotów może wzrosnąć do 9,4 mld euro wobec 8,5 mld euro w 2017 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt