Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
07-03-2018,15:00 Aktualizacja: 07-03-2018,15:15
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają przyczynić się m.in. do efektywniejszego wykorzystania OZE i większego wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych.

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych) - informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Energii.

rynek mocy, ustawa o rynku mocy, energia elektryczna, elektrownia węglowa, blok energetyczny, ministerstwo energii

Będą wyższe rachunki za energię. KE zatwierdziła polską ustawę

Komisja Europejska zatwierdziła 7 lutego ustawę o rynku mocy w Polsce. W Brukseli trwają jednak prace nad unijnym rozporządzeniem ograniczającym udział najbardziej emisyjnych elektrowni w mechanizmach mocowych. Może to spowodować konieczność...

Wprowadzono nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała stawka ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana co roku średniorocznym wskaźnikiem stawek towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Rozwiązanie to przyczynić się ma do rozwoju instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

Wprowadzono dwie możliwości sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez wytwórców, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie: sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

Rozwój biogazowni ma zapewnić lepsze zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów oraz produktów ubocznych produkcji rolnej, a ponadto przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców dzięki dodatkowej redukcji odoru, pochodzącego m.in. ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

energia wiatrowa, energia słoneczna, fotowoltaika, Europejski Trybunał Obrachunkowy, oze, energia elektryczna

Energia wiatrowa i słoneczna pod lupą trybunału

Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi kontrolę, która ma ustalić, czy wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej i słonecznej przez UE oraz państwa członkowskie jest skuteczne. Wytwarzanie energii elektrycznej to...

Zaproponowano także rozwiązania dotyczące sektora energetyki wiatrowej. Jedna z regulacji zakłada, że dotychczasowe pozwolenia na budowę zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat - licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie.

Wprowadzono też rozwiązania, które będą chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania.

Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie pierwotnym po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Zmiany regulacji wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama