Biomasa do produkcji ciepła i energii. W resorcie powstał specjalny zespół

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-06-2022,9:15 Aktualizacja: 08-06-2022,9:23
A A A

Identyfikacja barier w rozwoju rynku i przygotowanie rekomendacji do ich usunięcia - to zadania Zespołu do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym.

To powołany właśnie do życia przez resort klimatu i środowiska organ pomocniczy. Do końca kwietnia przyszłego roku ma opracować rozwiązania - zarówno legislacyjne, jak i pozalegislacyjne - w obszarach uwarunkowań technicznych, źródeł finansowania, pochodzenia i dostępności biomasy oraz systemów wsparcia.

biomasa, biogazowania, odpady z produkcji rolnej, energetyka rozproszona

Wieś ma niesamowite zasoby, ale nie ma pieniędzy

Przetwarzając biomasę w biogazowniach, wieś i rolnictwo mogą wpisać się w plan budowy w Polsce tzw. energetyki rozproszonej. W kraju działa niewiele ponad sto biogazowni, przetwarzających m.in. odpady z produkcji rolnej. Przetworzenie dostępnej na...

Celem działań jest zwiększenie wykorzystania biomasy, czyli m.in. pozostałości z produkcji rolnej, w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym.

"Prace Zespołu odbywać się będą pod przewodnictwem Ireneusza Zyski, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii" - poinformował resort.

Członkami Zespołu są przedstawiciele ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa, ministra ds. gospodarki, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Bioeko Grupa Tauron Sp. z o. o., ENEA S.A., Energa S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiej Izby Biomasy, Polskiej Rady Pelletu, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Związku Pracodawców, Rządowego Centrum Analiz, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz Związku Banków Polskich.

"W pracach Zespołu - z głosem doradczym - mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę, których wiedza i doświadczenie będą wsparciem do wykonywania zadań Zespołu. W szczególności będą to eksperci sektora energii, eksperci prawni oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska" - przekazał resort.
 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama