Branża biogazowa: potrzebna jest państwowa strategia odnośnie biometanu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
06-03-2024,9:35 Aktualizacja: 06-03-2024,9:39
A A A

W ramach Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu powinna być wytyczona "państwowa strategia biometanowa" - postuluje prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego Artur Zawisza. Jej elementem musi być system wsparcia finansowego dla wszystkich producentów - dodaje.

Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPiPPBiB) Artur Zawisza wskazał w komentarzu dla PAP, że w ramach Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) powinna być wytyczona "państwowa strategia biometanowa". "Jej elementem musi być adekwatny system wsparcia dla wszystkich instalacji, nie tylko dla mniejszych i de facto nieopłacalnych dla inwestora, jak obecnie" - zaznaczył, dodając, że powinny one uzyskać "realistyczną ceną referencyjną".

Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska z 13 listopada 2023 r., cena referencyjna biometanu z biogazu to 538 zł za MWh, a biometanu z biogazu rolniczego – 545 zł za MWh.

wiceminister klimatu, motyka, mkiś, oze

Wiceminister klimatu: planujmy położyć akcent na rozwoju biometanu

Ministerstwo klimatu zakłada zwiększenie ambicji w obszarze energii ze źródeł odnawialnych w strategicznych dokumentach: Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu oraz Polityce Energetycznej Polski do 2040 - poinformował PAP wiceszef...

Zawisza podkreślił również, że potrzebne są przyjazne regulacje dotyczące standardu technicznego zatłaczania biometanu do sieci.

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka powiedział w poniedziałek podczas Kongresu Transformacji Energetycznej, że gaz jako paliwo przejściowe jest "absolutnie potrzebny". Wskazał na biometan. "Tu jest potencjał, jeśli chodzi o zagłębia rolnicze i to może być silne wsparcie sytemu elektroenergetycznego i tu też potrzebne są akty legislacyjne" - powiedział Motyka, zaznaczając, że rząd rozpoczął także działania w tej sprawie.

Wiceminister Motyka informował także, że resort jest "na bardzo wysokim" etapie zaawansowania jeśli chodzi o prace nad aktualizacją Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). Zapowiedział, że zostanie on przedstawiony Komisji Europejskiej do czerwca br.

"W naszym kraju pierwsze biometanownie są w budowie, ale żadna z nich jeszcze nie zaczęła produkcji, ani tym bardziej sprzedaży biometanu" - poinformował prezes UPiPPBiB. "Na tle setek biometanowni w krajach unijnych jesteśmy zapóźnieni, co wynika między innymi z opóźnień i niedostatków legislacyjnych, gdyż regulacje ustawowe są ledwie z zeszłego roku i ciągle niedoskonałe" - zwrócił uwagę Zawisza.

11 września 2023 r. w życie weszły przepisy ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Na powstające na podstawie nowych przepisów biogazownie rolnicze nałożono pewne ograniczenia, jeśli chodzi o moc czy wolumen produkowanego biogazu. W przypadku wytwarzania energii elektrycznej będą mogły mieć maksymalną moc na poziomie 3,5 MW, a w przypadku energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej w skojarzeniu - 10,5 MW.

Roczną wydajność produkcji biogazu rolniczego ustalono na poziomie nieprzekraczającym 14 mln m sześc. a roczną wydajność produkcji biometanu z biogazu rolniczego na poziomie do 8,4 mln m sześc.

raport, biogaz, biometan, produkcja biogazu

Raport. Polska wykorzystuje tylko około 3 proc. całkowitego potencjału produkcji biogazu

Polska wykorzystuje około 3 proc. potencjału produkcji biogazu - wynika z raportu "Biometan w Polsce. Rosnąca rola biometanu w transformacji energetycznej" przygotowanym przez firmę Strategy& w Polsce. Rozwój produkcji...

Zawisza zaznaczył, że w Polsce zasoby substratów - surowca do produkcji biometanu są liczone "w miliardach metrów sześciennych", ale przed branżą dopiero stoi wyzwanie wyprodukowania pierwszych milionów metrów sześciennych biometanu.

"Potrzebni są inwestorzy wielkoskalowi, z których jednym może być Orlen, uwzględniający dużą skalę produkcji w swej zaktualizowanej strategii, od której nie powinien odchodzić" - postuluje Zawisza. W zaktualizowanej w lutym 2023 r. strategii do 2030 r. Orlen założył, że zbuduje "pozycję lidera produkcji biogazu i biometanu w Europie Środkowej", wytwarzając 1 mld m sześc. biogazu - to ekwiwalent ok. 0,65 mld m sześc. biometanu.

W opinii prezesa unii producentów przemysłu biogazowego, nie ma obaw o popyt na biometan. "W ramach Narodowego Celu Wskaźnikowego potrzebne są takie ilości paliwa alternatywnego, jakich długo jeszcze nie wytworzymy" - ocenił. Jak podkreślił, biorąc pod uwagę zaniechanie importu gazu z Rosji, biometan jest "szczególnie pożądany" przez gospodarkę narodową. Zawisza wskazał, że biometan w postaci gazowej ma właściwości identyczne z gazem ziemnym, zaś polskie zużycie gazu ziemnego, jego zdaniem, będzie wzrastać. "Biometan może być zarówno zatłaczany do sieci gazowych, jak i skraplany do postaci bioLNG" - dodał.

Jego zdaniem standaryzacja techniczna i dobra logistyka dotycząca dostaw surowców może racjonalizować koszty działalności operatorów biometanowych, co może sprawić, że cena biometanu będzie atrakcyjna dla odbiorców.

biogazownia rolnicza, gnojowica, kukurydza, poferment, nawóz naturalny, biogaz, Agri Plus, trzoda chlewna, maciory

Produkują biogaz z gnojowicy i kukurydzy

Firma Agri Plus w październiku otworzyła biogazownię rolniczą w Krąplewicach w powiecie świeckim w woj. kujawsko-pomorskim. Biogazownia jest zlokalizowana przy wytwórni pasz oraz fermie macierzystej, w której produkowane są prosięta...

"Co więcej, w przypadku biometanu przysłowiowego kurka z gazem nikt obcy nam nie zakręci, co przybliża nas do suwerenności surowcowej i bezpieczeństwa paliwowego" - podkreślił.

Według raportu "Biometan w Polsce. Rosnąca rola biometanu w transformacji energetycznej" przygotowanego przez firmę Strategy& w Polsce, wśród głównych przyczyn przeszkadzających w inwestycji w biometan, 36 proc. badanych firm wskazało niekorzystne i skomplikowane regulacje, 28 proc. brak wsparcia finansowego, a 26 proc. wysokie koszty instalacji. Autorzy raportu zaznaczyli, że Polska jest jednym z krajów o "największym potencjale produkcji biometanu w Unii Europejskiej".

W opracowaniu wskazano, że Polska ma jedne z największych zasobów substratów wykorzystywanych w produkcji biogazu w Unii Europejskiej, a największymi źródłami surowca w Polsce są sektory rolniczy oraz komunalny.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu