Biogazowni rolniczych ma przybywać. Jest nowy system wsparcia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-12-2018,8:10 Aktualizacja: 18-12-2018,8:19
A A A

Liczba biogazowni w Polce przekracza 300, z czego rolnicze to niecała setka. Według resortu energii takich instalacji, zwłaszcza rolniczych, ma w najbliższym czasie przybywać z uwagi na nowy system wsparcia.

Sektor odnawialnych źródeł energii był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

biogazownia, biogaz, inwestycje w biogazownie, OZE, energetyka

Biogazownie najlepszym rozwiązaniem dla obszarów wiejskich?

Światowe trendy w rozwoju energetyki zmierzają w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii oraz liczne rozproszone, głównie odnawialne, źródła energii położone jak najbliżej odbiorców końcowych. Dla krajowej...

Sławomir Grzelak, dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli podkreślał, że najważniejszą konkluzją z badań kontrolnych jest to, że osiągnięcie celu, czyli udziału 15 proc. energii odnawialnej w zużyciu energii finalnej w Polsce w roku 2020 jest zagrożone.

- Jest ryzyko, że tego celu nie osiągniemy. W 2016 r. wskaźnik nieznacznie przekroczył 11 proc. i był najniższy od 2013 r. I tu trzeba przyznać, że w roku 2016 nastąpiło załamanie ścieżki wznoszącej, czyli zwiększającego się udziału OZE w zużyciu energii finalnej. W konsekwencji istnieje ryzyko, że Polska stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z odnawialnych źródeł z państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają nadwyżkę. Koszty transferu mogą wynieść, według naszych szacunków, około 8 mld zł - mówił.

Tadeusz Skobel, wiceminister energii w odpowiedzi przypominał, że kontrola NIK była przeprowadzona w ministerstwie za lata 2015-2017. Od tego czasu weszła w życie szeroka nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii.

- Zmiany polegały na wprowadzeniu, oprócz samych aukcji, przyjaznych systemów cen gwarantowanych dla mikro i małych źródeł oraz gwarantowanej dopłaty różnicy między kosztem wytworzenia, a ceną energii - podkreślał Skobel.

biogazownia, oze, odnawialne źródła energii, Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biogazownie szansą dla wsi? Przepisy muszą zachęcać do inwestycji

Małym odnawialnym źródłom energii nie sprzyja prawo i wydają się być w odwrocie. Znowelizowana po raz kolejny ustawa o OZE jest bowiem korzystna dla dużych koncernów energetycznych. Na jakie OZE powinna zatem postawić wieś? Alina...

Jak zaznaczał, kluczowym elementem rozwoju energetyki na obszarach wiejskich jest maksymalne wykorzystanie dostępnych tam surowców energetycznych.

- Podstawą właściwego gospodarowania zasobami w ośrodkach wiejskich jest właściwa identyfikacja posiadanych zasobów. W chwili obecnej liczba biogazowni w Polce to 308 instalacji o łącznej mocy 240 MW, z czego biogazownie rolnicze to 96 instalacji o mocy 103 MW. Bazując na danych dotyczących prowadzonych projektów inwestycyjnych oraz przewidywanych wolumenach energii dostępnej w ramach tegorocznych aukcji OZE, resort energii przewiduje szybki rozwój tego typu instalacji, szczególnie w sektorze biogazowni rolniczych - zapowiadał wiceszef resortu.

Ministerstwo zaproponowało nowy system wsparcia dla biogazowni w systemie taryf FIT i FIP. Jeden przeznaczony jest dla instalacji o mocy 0,5 MW i ma być na tyle prosty, że będą mogły z niego skorzystać mniejsze instalacje przy gospodarstwach rolnych, których właściciele mają problemy z zagospodarowaniem odpadów.

Jeśli zaś chodzi biomasę, w ocenie resortu energii największe krajowe zasoby stanowi stała, w której skład wchodzi głównie drewno odpadowe z lasów, drewno poużytkowe oraz słoma.

- Do roku 2020 w Polsce około 2,9 mln ha terenów może zostać oddane pod uprawę roślin energetycznych. Biomasa jest paliwem, które może częściowo zastąpić paliwa kopalne, a w szczególności węgiel. Wszystko to dzięki procesowi tzw. toryfikacji, polegającemu na cieplnym przetwarzaniu biomasy w temperaturze od 200 do 300 st. C bez dostępu tlenu - wyjaśniał Tadeusz Skobel.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama