Pole wolne od chwastów do końca wegetacji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
21-09-2020,17:50 Aktualizacja: 21-09-2020,17:54
A A A
Siew czterech podstawowych gatunków zbóż ozimych jest rozciągnięty w czasie i obejmuje okres od późnego lata do późnej jesieni. Bez względu na termin siewu zawsze można wykonać zabieg doglebowy. Jeżeli warunki klimatyczne uniemożliwią jego przeprowadzenie, nawet w najpóźniej sianej pszenicy, herbicydy można zaaplikować nalistne.
 
Pozwalają na to zarówno terminy kalendarzowe, ale przede wszystkim fenologiczne. Wiele herbicydów zalecanych jest nawet do końca krzewienia zbóż, a niektóre, bez względu na osiągniętą fazę rozwojową, do końca wegetacji jesiennej.
 
Doglebowo i nalistnie
 
doglebowe odchwaszczanie zbóż ozimych, przedwschodowe odchwaszczanie zbóż ozimych, herbicydy do odchwaszczania zbóż

Doglebowe odchwaszczanie zbóż ozimych. Osiem substancji i blisko 40 herbicydów

Program ochrony zbóż, zwłaszcza pszenicy ozimej, należy do jednych z najszerzej opracowanych. Niestety jego wycinek dotyczący zabiegów przedwschodowych jest bardzo skromny.    To zaledwie osiem substancji czynnych. Ich...
Istnieje pewna grupa herbicydów, które niewykorzystane do zabiegów doglebowych, mogą być zastosowane nalistnie. To dziewięć preparatów zawierających diflufenikan, z których kilka można stosować aż do końca krzewienia, poza pszenżytem. Oprócz tego kolejnych dziewięć posiada rejestrację tylko do nalistnego stosowania, ale wyłącznie w pszenicy.
 
Drugą podobnie zalecaną substancją jest flufenacet. Jako produkt pod handlową nazwą Sunfire 500 SC może być stosowany po siewie aż do trzech rozkrzewień we wszystkich zbożach, kolejnych 12. jest zarejestrowanych wyłącznie po wschodach, z których część jest dopuszczona do zabiegów także tylko w pszenicy.
 
Omówione substancje czynne w kilkunastu wariantach są zarejestrowane do łącznego stosowania w formie mieszanin fabrycznych i zbiornikowych, ale już tylko po wschodach zbóż. 
 
Na podstawie analizy można wyciągnąć ogólny wniosek, że obie mogą być stosowane w terminie przed- i powschodowym we wszystkich podstawowych zbożach ozimych, a jedyną przeszkodą jest nieco skomplikowana rejestracja poszczególnych produktów. Obecność w zabiegach flufenacetu, to oprócz gatunków dwuliściennych gwarancja zniszczenia miotły zbożowej.
 
ochrona herbicydowa zbóż ozimych, Innvigo, herbicydy zbożowe, jesienna ochrona zbóż przed chwastami

Przepis na jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych

Warunkiem skutecznej ochrony herbicydowej zbóż ozimych jest zastosowanie jesiennych zabiegów, z wykorzystaniem preparatów prawidłowo dobranych do zdiagnozowanego na polu problemu. Potwierdzają to między innymi obserwacje z...
Wyczerpując temat, należy dodać, że w ramach łącznych terminów (doglebowo lub nalistnie jesienią) zalecane są mieszaniny flufenacet + pikolinafen (Pontos) oraz prosusulfokarb (Boxer i odpowiedniki).
 
Diflufenikan i flufenacet ciąg dalszy
 
Obie substancje poza możliwością pojedynczego i łącznego stosowania są komponentami wielu mieszanin herbicydowych. Diflufenikan jest uznawany za substancję czynną o średnim działaniu na miotłę zbożową. Natomiast stosowany łącznie z innymi substancjami miotłobójczymi bardzo wspiera ich działanie w zwalczaniu tego gatunku. Przykładów jest co najmniej kilka: Boxer Evo EC, Jura EC (+ prosufokarb), Cayman Pro 440 SC, Ordago Pro 440 SC (+ pendimetalina), Dyplomata 600 SC, Legato Pro 425 SC, Sheriff 600 SC i Snajper 600 SC (+ chlorotoluron). 
 
Mniej mieszanin dwuskładnikowych jest opracowanych na bazie flufenacetu z dodatkiem innej substancji czynnej: Coliseum, Expert Met 56 WG (+ metrybuzyna). Mieszaniny diflufenikanu i flufenacetu są także zalecane z kolejnymi komponentami, jako kombinacje trójskładnikowe. Do takich należą mieszaniny zbiornikowe z udziałem metsulfuronu oraz jedna z najnowszych mieszanin fabrycznych Bacara Trio 516 SC z dodatkiem metrybuzyny.
 
Na rynku znajdują się także mieszaniny trójskładnikowe z udziałem diflufenikanu i dwóch innych substancji. Na bazie diflufenikanu zalecane są trzy analogiczne herbicydy: Bizon, Legion i Viper (+ florasulam + penoksulam). Decydując się na aplikację tych środków należy zwrócić uwagę, że w życie należy je stosować wcześniej (do czwartego liścia) niż w pozostałych zbożach (do trzech rozkrzewień). 
 
chwasty, pszenica

Chwasty piętra niskiego też mogą być groźne

Priorytetem w regulacji zachwaszczenia jest zwalczanie gatunków piętra wysokiego, które wytwarzają dużo biomasy, są silnie konkurencyjne w stosunku do roślin uprawnych i powodują znaczące straty w plonie. Nie należy jednak...
Inny przykład to Trinity 590 SC (+ chlorotoluron + pendimetalina), środek mimo nalistnej aplikacji, wymaga dobrego uwilgotnienia gleby ze względu na efektywne działanie pendimetaliny. Podobne wymagania mają pozostałe herbicydy zawierające tę substancję czynną. Alister Grande 190 OD (+ jodosulfuron + mezosulfuron) to połączenie z substancjami z grupy sulfonylomoczników. 
 
Środki trójskładnikowe należą do grupy herbicydów uniwersalnych o szerokim spektrum zwalczanych chwastów. Cenną informacją, na ogół niezamieszczaną w etykietach jest ta, że obecność w preparacie diflufenikanu to również wysoka skuteczność w stosunku do wyczyńca polnego.
 
Pierwszy z grupy sulfonylomoczników
 
Najstarszy zarejestrowany w kraju sulfonylomocznik to chlorosulfuron. Produkowany jest w dwóch formulacjach: 75 WG (Agrosulfuron, Chlorosulfuron, Glean 75, Nuher, Sulfen, Tacyt) oraz 50 SG (Arubis, Spoton 50, Surfer). W przeliczeniu zalecane dawki wynoszą 12,5-18,75 g s.cz./ha. Podczas zabiegów nalistnych są selektywne dla wszystkich czterech podstawowych zbóż ozimych (doglebowo brak zaleceń w jęczmieniu), chociaż nie wszystkie posiadają tak szeroką rejestrację.
 
Początek stosowania wszystkich preparatów to faza pierwszego do drugiego liścia, natomiast terminy końcowe różne: czwarty liść, początek strzelania w źdźbło lub bez względu na fazę koniec wegetacji jesiennej. Substancja znana jest z wysokiej skuteczności w stosunku do miotły zbożowej oraz z pierwszych stwierdzonych na nią uodpornień. 
 
zwalczanie chwastów, technika aplikacji, opady deszczu, skuteczność zwalczania chwastów, wilgotność gleby, temperatura

Dlaczego chwasty nie zostały zniszczone? Odpowiedzi może być kilka

Stosując herbicydy rolnicy oczekują, że skutecznie i szybko pozbędą się problemu chwastów w uprawie. Niekiedy jednak efekt chwastobójczy nie jest zadowalający, tymczasem przyczyna często bywa prozaiczna, bo to co niby jest tak bardzo...
W sytuacji stwierdzenia tego zjawiska lub w celu jego zapobiegania, nie należy stosować chlorosulfuromnu, a w to miejsce aplikować substancje o innym mechanizmie działania. Dla ułatwienia wyboru, w tabeli podano klasyfikacje według HRAC. We wszystkich zbożach można stosować fabryczną mieszaninę chlorosulfuronu z diflufenikanem w formie preparatu Glean Strong 54 WG.
 
Nieco młodszym sulfonylomocznikiem jest tribenuron metylu. Często wykorzystywany w zabiegach wiosennych. Jesienią w tym celu oficjalnie można wykorzystać jedynie: Helgran 75 WG, Ranga 75 WG i Tribe 75 WG. Zwalczają one chwasty dwuliścienne i najczęściej zalecane są na stanowiska zbóż (oprócz jęczmienia) silnie zachwaszczone chabrami i samosiewami rzepaku.
 
Jedyny z grupy moczników
 
To już od lat zarejestrowany chlorotoluron w formie preparatów jednoskładnikowych (Dicurex Flo 500 SC, Desperado 500 SC, Lenipur Flo 500 SC, Opal 500 SC, Tolurex 500 SC, Toluron 700 SC, Złotosar 500 SC). Zalecenia są bardzo zróżnicowane pod względem rejestracji w poszczególnych gatunkach zbóż - od zaleceń jedynie w pszenicy po możliwość stosowania we wszystkich zbożach. 
 
Również odmienne są terminy zabiegów. Najszerszy zakres, to okres od fazy drugiego liścia do końca wegetacji (Tolurex 500 SC). Część preparatów jest zalecana bez względu na fazę rozwojową do pierwszych przymrozków, choć substancja ta swojego czasu była zalecane do tzw. zabiegów zimowych, nawet podczas temperatury do minus 3oC. 
 
zwalczanie chwastów w oziminach, miotła zbożowa, chwasty dwuliścienne, herbicydy doglebowe, herbicydy nalistne

Miotła i spółka. Jak pozbyć się chwastów w oziminach?

Jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych na ogół należy wykonywać kompleksowo zwalczając miotłę zbożową, a także - w zależności od stanowiska - określone gatunki chwastów dwuliściennych. Nadaje się do tego zdecydowana większość...
Chlorotoluron jest również składnikiem mieszanin fabrycznych, najczęściej z diflufenikanem. W mieszaninie zbiornikowej zarejestrowano go z preparatem BeeFlex 500 SC (beflubutamid), który jest zalecany także pojedynczo oraz w innych mieszaninach. Chlorotoluron jest przeznaczony głównie na stanowiska z miotłą zbożową, chociaż również zwalcza niektóre chwasty dwuliścienne (np. gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, niezapominajka polna, tobołki polne i tasznik pospolity).
 
Syntetyczne auksyny
 
To najbardziej popularna grupa chemiczna herbicydów wykorzystywanych do zwalczania chwastów w zbożach ozimych (i jarych), ale niestety nie w terminie jesiennym. Wymagania stosunkowo wysokiej temperatury, stanowią barierę rejestracyjną dla ich producentów, mimo że jesienie są u nas coraz dłuższe i cieplejsze. 
 
Spośród masowo stosowanych, zawierających 2,4-D, MCPA, dikambę czy mekoprop jesienią rejestrację posiada jedynie Esteron 600 EC (2,4-D) zalecany tylko w jęczmieniu i pszenicy. Chlopyralid i aminopyralid zalecane są tylko wiosną, a znany fluroksypyr, składnik ponad 40. herbicydów w zabiegach jesiennych jest reprezentowany jedynie przez Flurostar Super SE (fluroksypyr + florasulam). 
 
chwasty, żyto, plantacja

Jak zmniejszyć zachwaszczenie podczas suszy?

Susza wpływa niekorzystnie zarówno na wzrost roślin uprawnych, jak i chwastów, z tym że te drugie lepiej sobie radzą z niedoborem wody. Rolnicy mogą w warunkach suszy zmniejszyć zachwaszczenie pod warunkiem przestrzegania kilku...
Natomiast coraz bardziej popularną formą zalecaną do zabiegów jesiennych jest halauksyfen metylu reprezentowany przez preparat GF 2573 i Quelex (halauksyfen metylu + florasulam). Halauksyfen metylu jest przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych, w tym bardzo skutecznie przytulii czepnej i samosiewów rzepaku we wszystkich zbożach. Zaletą tej syntetycznej auksyny jest wysoka aktywność już od 2oC.
 
Tylko jednoliścienne
 
Intensywność  i okres wschodów chwastów jednoliściennych czasami wymusza stosowanie preparatów zwalczających wyłącznie te gatunki. Ich niszczenie w dużej mierze jest oparte o stosowanie pinoksadenu. Reprezentowany jest przez Axial 50 EC i jego odpowiedniki. 
 
Substancja ta ma kilka zalet: może być stosowana późno - do końca wegetacji jesiennej (najlepiej na chwasty do fazy początku krzewienia, ale także zwalcza osobniki starsze), skutecznie radzi sobie z chwastami już od temperatury powyżej 1oC oraz może być stosowana we wszystkich zbożach. 
 
Preparatem ekwiwalentnym jest Traxos, w którego składzie znajduje się pinoksaden i klodinafop. Uniwersalnym wariantem jest Axial Komplett (Axial One 50 EC), w którym dodatkowo znajduje się florasulam zwalczający gatunki dwuliścienne.  
 

Tabela. Program zwalczania chwastów w zbożach ozimych jesienią

Kombinacje herbicydowe

Kod według HRAC

Substancja czynna

Dawka

(l, kg/ha)

Zboża ozime*

Wrażliwość chwastów**

BBCH 00-13 (bezpośrednio po siewie do fazy trzech liści)

Boxer 800 EC

N

prosulfokarb

3

j, p, pż, ż

d + j

Fidox 800 EC, Pluto, Roxy 800 EC

2-4

p

d + j

BBCH 00-14 (bezpośrednio po siewie do fazy 4 liści)

Fenfludi 500 WG, Mendel 500 SG, Ossetia

K3

diflufenikan

0,24

p

d

BBCH 00-23 (bezpośrednio po siewie do trzech rozkrzewień)

Sunfire 500 SC

K3

flufenacet

0,36-0,48

j, p, pż, ż

d + j

BBCH 00-29 (bezpośrednio po siewie, aż do końca krzewienia)

Pontos

K3 + F1

flufenacet + pikolinafen

0,5-1

j, p, pż, ż

d + j

BBCH 01-29 (od skiełkowania do końca krzewienia)

Delfin 500 SC, Kinara 500 SC, Matrix, Sempra 500 SC

K3

diflufenikan

0,375

j, p, ż

d

Diflotex 500 SC, Liskam 500 SC

0,2-0,25

j, p

d

BBCH 10-13 (od szpilkowania do fazy 3 liści)

Activus 400 SC, Pendigan Strong 400 SC

K1

pendimetalina

4

j, p, pż, ż

d + j

Glosset SC

K3

flufenacet

0,2-0,4

j, p, pż, ż

d + j

Glosset 600 SC

0,4

j, p, pż, ż

d + j

Bat 600 SC, Battle Delta 600 SC

F1 + K3

diflufenikan + flufenacet

0,35

j, p, pż, ż

d + j

Czarnobyl, Naceto SC

0,6

j, p

d + j

Bacara Trio 516 SC

F1 + K3 + C1

diflufenikan + flufenacet + metrybuzyna

0,45

j, p, pż, ż

d + j

Cayman Pro 440 SC, Ordago Pro 440 SC

F1 + K1

diflufenikan + pendimetalina

2,5

j, p, pż, ż

d + j

Boxer Evo EC, Jura EC

F1 + N

diflufenikan + prosulfokarb

4

j, p, pż, ż

d + j

BBCH 10-14 (od szpilkowania do fazy 4 liści)

Arnold

F1 + K3

diflufenikan + flufenacet

0,6

j, p, pż, ż

d + j

BBCH 10-16 (od szpilkowania do fazy 6 liści)

Fluent 500 SC

K3

flufenacet

0,4

p

d + j

BBCH 10-21 (od szpilkowania do początku krzewienia)

Mertil 600 SC, Reliance 600 SC

F1 + K3

diflufenikan + flufenacet

0,6

j, p, pż, ż

d + j

BBCH 10 - 25 (od szpilkowania do pełni krzewienia)

Komandos 560 SC, Kompleks 560 SC, Komplet 560 SC

F1 + K3

diflufenikan + flufenacet

0,4-0,5

j, p, pż, ż

d + j

BeFlex 500 SC

F1

beflubutamid

0,25-0,5

j, p

d + j

BeFlex 500 SC + Boxer 800 EC

F1 + N

beflubutamid + prosulfokarb

0,3 + 3

p

d + j

BeFlex 500 SC + Lentipur Flo 500 SC

F1 + C2

beflubutamid + chlorotoluron

0,3 + 2

p

d + j

Picona

K1 + F1

pendimetalina + pikolinafen

2-3

j, p, pż

d + j

BBCH 10-29 (od szpilkowania do końca krzewienia)

Dyplomata 600 SC, Sheriff 600 SC, Snajper 600 SC

F1 + C2

diflufenikan + chlorotoluron

1,25-1,5

p

d + j

BBCH 10 - Kw (od szpilkowania do końca wegetacji jesiennej)

Expert 600 SC, Herold 600 SC

F1 + K3

diflufenikan + flufenacet

0,25-0,35

j, p, pż, ż

d + j

GF 2573

O

halauksyfen metylu

0,6-1

j, p, pż, ż

d

BBCH 11-12 (od pierwszego do drugiego liścia)

Agrosulfuron 750 WG

B

chlorosulfuron

0,020-0,025

p

d + j

Fence, Palisade 480 SC

K3

flufenacet

0,5

p

d + j

BBCH 11-13 (od pierwszego do trzeciego liścia)

Coliseum, Expert Met 56 WG

C1 + K3

metrybuzyna + flufenacet

0,35

j, p, pż, ż

d + j

BBCH 11-14 (od pierwszego do czwartego liścia)

Bizon, Legion, Viper

F1 + B + B

diflufenikan + florasulam + penoksulam

1

ż

d + j

Chlorosulfuron 75 WG

B

chlorosulfuron

0,02

p

d + j

BBCH 11-20 (od pierwszego liścia do początku krzewienia)

Cetnik 500 SC, Cevino 500 SC, Inker 500 SC

K3

flufenacet

0,24-0,35

p

d + j

Cetnik 500 SC, (lub Cevino 500 SC lub Inker 500 SC) + Adiunkt 500 SC (lub Herubin 500 SC lub Saper 500 SC)

K3 + F1

flufenacet + diflufenikan

0,3 + 0,2

p

d + j

Cetnik 500 SC (lub Cevino 500 SC lub Inker 500 SC) + Adiunkt 500 SC (lub Herubin 500 SC lub Saper 500 SC) + Galmet 20 SG (lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG)

K3 + F1 + B

flufenacet + diflufenikan + metsulfuron metylu

0,3 + 0,2 + 0,015

p

d + j

BBCH 11-23 (od pierwszego liścia do trzech rozkrzewień)

Bizon, Legion, Viper

F1 + B + B

diflufenikan + florasulam + penoksulam

1

j, p, pż

d + j

BBCH 11-29 (od pierwszego liścia do końca krzewienia)

Glean Strong 54 WG

B + F1

chlorosulfuron + diflufenikan

0,12

j, p, pż, ż

d + j

Quelex (+ adiuiwant)

B + O

florasulam + halauksyfen metylu

0,0375

j, p, pż, ż

d

BBCH 11-30 (od pierwszego liścia do początku strzelania w źdźbło)

Glean 75 WG, Nuher 75 WG

B

chlorosulfuron

0,020-0,025

j, p, pż, ż

d + j

BBCH 11-Kw (od pierwszego liścia do końca wegetacji)

Arubis 50 SG, Spoton 50 SG, Surfer 50 SG

B

chlorosulfuron

0,025-0,0375

p, pż, ż

d + j

BBCH 12-Kw (od drugiego liścia do końca wegetacji - chlorotoluron do pierwszych przymrozków)

Tolurex 500 SC

C2

chlorotoluron

1,5-2

j, p, pż

d + j

Axial Komplett, Axial One 50 EC

B + A

florasulam + pinoksaden

0,75-1

j, p, pż, ż

d + j

BBCH 12-13 (od drugiego do trzeciego liścia)

Diflanil 500 SC, Dina 500 SC, Premazor Sad 500 SC, Ukulele 500 SC

F1

 

diflufenikan

0,3

p

d

Clayton El Nino 500 SC, Flufenik, 500 SC, Legato 500 SC, Stakato 500 SC, Talos 500 SC

0,2-0,3

p

d

BBCH 12-14 (od drugiego do czwartego liścia)

Sulfen 75 WG, Tacyt 75 WG

B

chlorosulfuron

0,02

p

d + j

Trinity 590 SC

C2 + F1 + K1

chlorotoluron + diflufenikan + pendimetalina

2,0-2,5

p, pż, ż

d + j

BBCH 12-około 25 (do pierwszych przymrozków)

Toluron 700 SC

C2

chlorotoluron

1,4

j, p, pż

d + j

BBCH 12-29 (od drugiego liścia do końca krzewienia)

Traxos 50 EC

A + A

klodinafop + pinoksaden

1,2

p, pż, ż

j

Tribe 75 WG

B

tribenuron

0,02

j, p

d

BBCH 13-25 (od trzeciego liścia do pełni krzewienia)

Alister Grande 190 OD

F1 + B + B

diflufenikan + mezosulfuron + jodosulfuron

0,8-1

p, pż, ż

d + j

BBCH 13-29 (od trzeciego liścia do końca krzewienia)

Dyplomata 600 SC, Sheriff 600 SC, Snajper 600 SC

F1 + C2

diflufenikan + chlorotoluron

1,25-1,5

j, pż

d + j

Opal 500 SC, Złotosar 500 SC

C2

chlorotoluron

2

p

d + j

Helgran 75 WG, Ranga 75 WG

B

tribenuron

0,02

p, pż

d

BBCH 13 - Kw (od trzeciego liścia do końca wegetacji jesiennej)

Addar 50 EC, Aron 50 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC, Pinoxy 50 EC, Rapino 50 EC

A

pinoksaden

0,6-0,9

j, p, pż, ż

j

Huzar 05 WG

B

jodosulfuron

0,15-0,20

p, pż, ż

d + j

Desperado 500 SC, Dicurex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC

C2

chlorotoluron

2

j, p, pż, ż

d + j

Legato Pro 425 SC

F1 + C2

diflufenikan + chlorotoluron

2,0-2,5

p, pż, ż

d + j

BBCH 14-23 (od czwartego liścia do fazy trzech rozkrzewień)

Adiunkt 500 SC, Herubin 500 SC, Saper 500 SC

F1

diflufenikan

0,24-0,3

p, pż

d

BBCH 14-29 (od czwartego liścia do końca krzewienia)

Flurostar Super SE

B + A

florasulam + fluroksypyr

1-1,5

j, p, pż

d

BBCH 21-29 (od początku do końca krzewienia)

Esteron 600 EC

A

2,4-D

0,8-1

j, p

d

BBCH 24-26 (w pełni krzewienia)

Toluron 700 SC

C2

chlorotoluron

1,4

ż

d + j

Tolurex 500 SC

 

1,5-2

ż

d + j

* j-jęczmień; p-pszenica; pż-pszenżyto; ż-żyto. **d-dwuliścienne; j-jednoliścienne

 
 
  •    Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 8-2020 - ZAPRENUMERUJ

 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement