Korzystaj z wyników PDOiR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak
27-01-2014,13:20 Aktualizacja: 06-11-2014,13:48
A A A

Jednym z głównych czynników decydujących o wielkości i jakości plonu roślin rolniczych jest dobór odmiany. Aby prawidłowo go dokonać trzeba dysponować obiektywnymi informacjami o charakterystyce danej odmiany.
Rzetelnym źródłem takich informacji są wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), prowadzone pod kierunkiem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej koło Poznania. Niestety, wielu rolników tego nie robi. Trudno powiedzieć z czego to wynika, ale najprawdopodobniej z niewiedzy i z braku przekonania, że warto. Dostęp do wyników doświadczeń jest bowiem powszechny i co ważne, bezpłatny. Grzechem jest z nich nie korzystać.
Część firm hodowlano-nasiennych oraz dystrybutorów materiału siewnego nie przedstawia pełnej charakterystyki oferowanych odmian i nie informuje o ich pewnych niedoskonałościach, a mówiąc dosadniej – o wadach. Najczęściej chodzi o niewystarczającą w warunkach Polski mrozoodporność odmian zbóż ozimych. Odmiany te bardzo dobrze sprawdzają w warunkach klimatycznych Niemiec i Francji, ale już w Polsce, szczególnie w rejonie wschodnim i przy ostrzejszej zimie, mogą być bardzo zawodne. Zresztą, co kilka lat ostra zima bardzo boleśnie weryfikuje przydatność wielu odmian zagranicznych, które są wprowadzane na rynek bez wcześniejszego ich przetestowania w produkcji w Polsce. Nie zapomnę, jak wiele lat temu będąc ze studentami Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie na ćwiczeniach terenowych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Osinach koło Puław widzieliśmy pole z pszenicą ozimą Kris, na którym po zimie została jedna żywa roślina na dwa metry kwadratowe. Przypomnę tylko, że odmiana Kris odznacza się mrozoodpornością wycenianą na 2,5 stopnia w skali 9-stopniowej. Są jednak odmiany pszenicy ozimej, które są jeszcze mniej mrozoodporne i mają tylko 1 stopień.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu