Mikroorganizmy glebowe - niewielkie, a jakże ważne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: mgr inż. Zyta Waraczewska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu I redakcja@agropolska.pl
11-10-2018,8:00 Aktualizacja: 11-10-2018,16:57
A A A

Przyjmuje się, że każdy gram gleby może zawierać setki milionów, a nawet miliardy przedstawicieli różnych grup drobnoustrojów.

Bakterie, grzyby i promieniowce to najważniejsze grupy mikroorganizmów glebowych. Ich biomasa, proporcje oraz skład gatunkowy różnią się w glebach żyznych oraz zmęczonych. Szacuje się, że w warstwie ornej (5-15 cm) gleb żyznych biomasa grzybów może wynosić ok. 5 t/ha, a bakterii i promieniowców ok. 15 t/ha. Natomiast w glebach zmęczonych przeważają grzyby w ilości ok. 15 t/ha, a bakterii i promieniowców jest niewiele - ok. 0,25 t/ha.

obornik, pryzma

Obornik - cenna alternatywa dla nawozów mineralnych

Nawożenie opierające się tylko na nawozach sztucznych nierzadko prowadzi do obniżenia zawartości materii organicznej i pogorszenia jakości gleby. Obornik stanowi mieszaninę kału oraz moczu zwierząt wraz ze ściółką. Jego skład chemiczny...

W rolnictwie bardzo ważnym wskaźnikiem jest żyzność gleby. W celu jej poprawy najczęściej stosuje się wapnowanie czy nawożenie. Warto jednak pamiętać o najmniejszych mieszkańcach środowiska glebowego, które również kształtują jego żyzność. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, w przedziale 0,1 µm do kilku mm, spełniają w glebie szereg bardzo ważnych funkcji.

Uczestniczą w obiegu najważniejszych pierwiastków budujących organizmy żywe (węgiel, azot i fosfor). Biorą udział w wietrzeniu minerałów, przez co uczestniczą w procesach glebotwórczych. Rozkładają i mineralizują materię organiczną. Dzięki odnawianiu związków humusowych, kształtują i polepszają strukturę gleby. Ponadto przeciwdziałają erozji. Dodatkowo zabezpieczają przed przesuszeniem gleby. Pomagają w jej oczyszczaniu, przez rozkład pestycydów, węglowodorów czy antybiotyków. Konkurują o pokarm z patogenami, dzięki czemu ograniczają ich liczebność.

wapno, ściernisko, pole

W pierwszej kolejności kupuj wapno

W gospodarstwie rolnym powinien być ustalony priorytet wydatków, bo wiadomo, że na wszystko pieniędzy nie wystarczy. Na samym początku listy powinny się znajdować nawozy wapniowe. Jeśli ich stosowanie w gospodarstwie jest niezbędne, a rolnik...

Również nie pozostają obojętne w stosunku do roślin. Grzyby mikoryzowe współżyjąc z korzeniem rośliny zwiększają jego powierzchnię chłonną, zaopatrują roślinę w wodę i składniki odżywcze, przez co poprawiają jej kondycję.

Bakterie, dzięki zdolności do wiązania azotu atmosferycznego z powietrza, udostępniają jony amonowe roślinom. Największe ilości otrzymują rośliny bobowate wchodząc w symbiozę z bakteriami z rodzaju Rhizobium. Ponadto drobnoustroje wydzielają do podłoża wiele prostych związków, które następnie mogą być pobrane przez roślinę.

Niestety, pozytywna aktywność mikroorganizmów może zostać zachwiana przez niewłaściwą działalność człowieka. Zbyt intensywne zabiegi agrotechniczne i niezgodne z zaleceniami stosowanie środków chemicznych może prowadzić do zaburzeń ich funkcjonowania. Warto zatem przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej, a drobnoustroje odwdzięczą się pomocą w kształtowaniu żyzności gleby, a finalnie wzrostem plonu.

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu