Sprawdzono trzy metody uprawy rzepaku ozimego. Która najlepsza?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: mgr inż. Karol Haremza, kierownik RZD IOR - PIB Winna Góra, (ala) | redakcja@apra.pl
25-08-2020,9:05 Aktualizacja: 25-08-2020,9:48
A A A
W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Winnej Górze (woj. wielkopolskie) w sezonie 2019/2020 porównano wyniki uprawy rzepaku prowadzone w trzech technologiach. 
 
Początki ubiegłego sezonu wegetacyjnego były wyjątkowo trudne z uwagi na panującą od maja suszę. Nasycenie gleby wilgocią było tak niskie, że Rolniczy Zakład Doświadczalny w Winnej Górze zdecydował się ograniczyć areał uprawy rzepaku. Ostatecznie obsiano nim 65 ha. Powierzchnię tą podzielono na trzy zbliżone części, na których wykonano siew w następujących technologiach:  
 
pole, siewnik, ciągnik, budynki, Sahryń

Rolnicy opóźniają siewy rzepaku

Wielu rolników nauczonych doświadczeniami z ostatnich kilku lat zdecydowało się w tym roku świadomie opóźnić siew rzepaku ozimego. Powodem są coraz dłuższe jesienie, które sprzyjają nadmiernemu wzrostowi roślin przed zimą. To...
Metoda A: tradycyjna orka siewna (bezpośrednio ścierniska), uprawa po orce agregatem Konskilde i siew siewnikiem o tradycyjnych redlicach z broną aktywną firmy Sulky.
 
Metoda B: siew pasowy Strip till, bezpośrednio w ściernisko, zestawem siewnym Köckerling.
 
Metoda C: uprawa pozioma agregatem ścierniskowym Lemken x2 i siew zestawem uprawowo-siewnym Sulky jak w metodzie A.
 
Nawożenie
 
Jesienią rośliny zostały zasilone potasem (102,4 kg K2O) i fosforem (59,30 kg P2O5) oraz odżywione powschodowo 16 kg N. Wiosenne nawożenie azotem oparto o trzy dawki (łącznie 195 kg N). W systemie pasowym (metoda B) nawożenie wieloskładnikowe (PK) wykonano w pasach siewnych na dwóch głębokościach (12 cm i 20 cm), obniżając dawkę o 30% w stosunku do pozostałych metod.
 
Odżywienie dolistne wykonywane było przy okazji innych zabiegów pestycydowych i polegało na dokarmianiu mikroelementami, głównie borem.
 
rzepak, przyczepa, kombajn, pole, Sahryń

Najlepsze odmiany rzepaku ozimego 2020

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Plon wzorca wyniósł 41,7 dt/ha i był większy niż w latach 2019 (36,0 dt/ha) i...
Ochrona herbicydowa
 
Do ochrony herbicydowej wykorzystano preparaty Butisan Avant 500 SE (1,7 l/ha) i Iguana (0,2 l/ha) oraz wykonano wyjątkowo dwa zabiegi na samosiewy zbóż z uwagi na ich dużą presję: pierwszy - Targa Super 050 EC (1,2 l/ha), drugi - Fusilade Forte 150 EC (0,65 l/ha).
 
Ochrona fungicydowa
 
Ochrona fungicydowa wyglądała następująco:
 
  • zabieg jesienny: Caryx 240 SL (0,7 l/ha) + Orius Extra 250 EW (0,6 l/ha),
 
  • zabieg wiosenny: Caryx 240 SL (1,4 l/ha), 
 
  • zabieg na opadaniu płatków: Pictor 400 SC (0,5 l/ha).
 
Ochrona insektycydowa
 
Ochrona insektycydowa objęła walkę z chowaczami (brukwiaczkiem, podobnikiem i czterozębnym), słodyszkiem rzepakowcem i pryszczarkiem kapustnikiem.
 
odchwaszczanie doglebowe rzepaku ozimego, chlomazon, odchwaszczanie rzepaku, przedwschodowe odchwaszczanie rzepaku

Doglebowe odchwaszczanie rzepaku. Osiem substancji do wyboru

Wilgotna gleba i osiem substancji czynnych wystarczy, aby zabezpieczyć wschodzący rzepak przed konkurencją chwastów.   Zarejestrowane substancje czynne (aminopyralid, chinomerak, chlomazon, dimetenamid-P, dimetachlor, metazachlor,...
Zbiory
 
Zbiór rzepaku przeprowadzono od 21 do 22 lipca 2020 r. Wykonano dokładny pomiar masy z podziałem na poszczególne technologie i uzyskano następujące dane.
 
Metoda A: areał – 22,7 ha; zebrano 83,68 ton (plon 3,69 t/ha)
 
Metoda B: areał – 23,4 ha; zebrano 107,17 ton (plon 4,58 t/ha) 
 
Metoda C: areał – 18,9 ha; zebrano 65,02 ton (plon 3,44 t/ha)
 
Średni plon dla całego areału wyniósł 3,94 t/ha, przy wilgotności 7,91%, MTZ 5,27g i zaolejeniu 42,87%.
 
Wnioski: 
 
1. Metoda B okazała się najefektywniejsza zarówno pod względem kosztowym, jak i uzyskanego plonu.
 
2. W przypadku metody orkowej (metoda A) zauważono lepsze i szybsze wschody, jednak po kilku tygodniach wystąpił efekt głodu. Rośliny zmieniły barwę na czerwoną i znacznie zwolniły wegetację.
 
rozsiewacz, ciągnik, pole, nawóz, niebo

Dobrze nawieź stanowisko pod rzepak

Rzepak ozimy odznacza się dużym zapotrzebowaniem na fosfor, a przede wszystkim na potas. Musi być dobrze zaopatrzony w te składniki pokarmowe już od momentu siewu. Przyjmuje się orientacyjnie, że rzepak ozimy do wytworzenia 1 t nasion wraz z...
3. Przy metodzie B zdrowotność roślin dała się zauważyć „gołym okiem”, zwłaszcza w dolnych częściach łanu tuż przed zbiorem.
 
4. Gleba i korzenie roślin przy poszczególnych metodach były mocno zróżnicowane. Ziemia przy metodzie B i C łatwo poddawała się wbijaniu szpadla, a na przekroju widoczna była już materia organiczna oraz ingerencja dżdżownic. Stanowisko w metodzie A było wyraźnie zbite, gleba wydawała się wręcz zlewna i tłusta. Szpadel wchodził z oporem. W metodzie A korzenie rozwinęły wiele bocznych odnóg, mało wyraźny był korzeń główny. W metodach bezorkowych (metody B i C) korzenie były dłuższe, z małą ilością bocznych rozwidleń. Dodatkowo rośliny siane w Strip tillu miały zdecydowanie grubsze łodygi i rozgałęzienia.
 
5. W metodzie orkowej (metoda A) zauważono ponadto dużą ilość samosiewów rzepaku z poprzednich lat, co zagęściło łan, obniżając jego jakość, a w konsekwencji plon.
 
6. Metoda uprawy poziomej (metoda C) jest metodą dość prymitywną, którą stosować można w sytuacji krytycznych warunków pogodowych. Daje niższy plon, ale jest mniej kosztowna i pracochłonna, pozostawiając jednocześnie dobre stanowisko pod uprawy następcze.
 
7. Błędem zauważonym przy metodzie Strip till był zbyt duży wysiew. Rzędowy siew umożliwia obniżenie normy wysiewu nawet o 30%, co korzystnie wpływa na rozkrzewienie i zdrowotność roślin.
 
 
  •   Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu