Przygotuj magazyn na rzepak

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak
01-07-2014,14:05 Aktualizacja: 14-11-2014,14:10
A A A

Większość, szczególnie mniejszych gospodarstw, w ogóle nie przechowuje nasion rzepaku i sprzedaje go wprost od kombajnu. Część rolników przechowuje go krótkotrwale, a w takiej sytuacji warto zadbać o odpowiednie przygotowanie miejsca przechowywania.

Nie ma nic gorszego, jak do sprzątania rolnik zabiera się, gdy rzepak czeka już na przyczepie. Aby zrobić to dobrze i bez niepotrzebnego pośpiechu trzeba zrobić ro wcześniej. Najczęściej w tym samym miejscu przechowywane jest także ziarno zbóż. Przed „małymi żniwami” koniecznie trzeba dokładnie oczyścić silos lub magazyn z resztek poprzednio przechowywanego surowca.

Są to bowiem bardzo dobre miejsca do rozwoju szkodników magazynowych, które są coraz większym problemem. Dobre efekty daje wykonanie dezynsekcji przy zastosowaniu insektycydów zawierających jako substancję czynną pirymifos metylowy. Rolnicy sami mogą zastosować do opryskiwania preparat Actellic 500 EC lub do zadymiania świece dymne Actellic 20 FU.

Do opryskiwania

Środek Actellic 500 EC stosuje się za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych nie wymagających obecności operatora podczas zabiegu. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi litr preparatu uzupełniony do 10 litrów wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów. Po zabiegu pomieszczenie należy pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, na co najmniej cztery godziny. 

Ważne jest, aby przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć wszystkie drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację. Nie wolno opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych itp., a także obiektów nasłonecznionych. Po dezynsekcji magazyn można użytkować po wyschnięciu opryskanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia. Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego.

Do zadymiania

Actellic 20 FU stosuje się w proporcji: jedna świeca na 400-500 m3 pomieszczenia. Podobnie jak w przypadku preparatu w formie płynnej, magazyn przeznaczony do dezynsekcji, należy dokładnie oczyścić i uszczelnić, zamknąć wszystkie wywietrzniki oraz okna. Świece trzeba rozmieścić równomiernie w pomieszczeniu tak, aby dym rozchodził się po całym obiekcie.

Jeżeli podłoga jest drewniana - świece powinno się ustawić na zabezpieczającym podkładzie (np. cegła, dachówka). Stosując większą ilość świec należy zapewnić możliwość szybkiego ich zapalenia.

Zapalanie trzeba rozpocząć od najdalszego końca magazynu zbliżając się do wyjścia. Świecą należy wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości, odsłonić zapalnik i zapalić wystający zapalnik (nie wolno wyjmować zapalnika). W razie przypadkowego zapalenia się płomień powinno się zdmuchnąć.

Zapalnik tli się około 10 sekund zanim nastąpi wydzielanie się środka. Szybko powinno się opuścić zadymiany magazyn i zamknąć na 24 godziny, umieszczając informację o wykonywanym zabiegu. Przed ponownym przystąpieniem do pracy koniecznie trzeba wietrzyć pomieszczenie co najmniej 3 godziny. W razie konieczności wcześniejszego wejścia bezwzględnie powinno się nałożyć maskę przeciwgazową.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement