Złóż wniosek. Agencja dopłaci do materiału siewnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
14-01-2015,16:00 Aktualizacja: 04-08-2015,16:01
A A A
Od 15 stycznia do 25 czerwca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
 
Dopłatami obejmuje się:
 
- zboża: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto
 
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna
 
- ziemniak 
 
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w bieżącym roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty. 
 
Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej rejestrowaną przesyłką pocztową (list polecony albo za potwierdzeniem odbioru) na adres OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. 
 
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15.000 euro.

 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu