ARR dopłaciła miliony do materiału siewnego wysokiej jakości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-10-2015,14:00 Aktualizacja: 26-10-2015,21:58
A A A
Agencja Rynku Rolnego dopłaciła w tym roku ok. 117 mln zł. do zakupu wysoko jakościowego materiału siewnego. Jest to rodzaj pomocy, która ma zachęcić rolników m.in. do wysiewania kwalifikowanych zbóż, dzięki czemu mogą uzyskać wyższe plony. 
 
Jak poinformowała ARR, w bieżącym roku rolnicy złożyli 78,8 tys. wniosków, to o 1 proc. więcej niż przed rokiem. ARR przyjmowała wnioski od 15 stycznia do 25 czerwca. Najwięcej wniosków pochodziło z województwa wielkopolskiego i 
kujawsko-pomorskiego, najmniej z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego.

dopłaty do materiału siewnego, Agencja Rynku Rolnego, materiał siewny

Dopłaty do materiału siewnego w 2016 roku. Będą zmiany

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw od 2016 r. zmienia się sposób...
Dopłatami objęto 1.173 tys. ha powierzchni gruntów rolnych. W sumie wydano 77,8 tys. decyzji przyznających dopłatę.
 
Agencja dopłaca do zakupu kwalifikowanego ziarna w ramach pomocy de minimis. Oznacza to, że bez względu na formę i cel pomocy łączna kwota przyznana jednemu producentowi rolnemu może wynieść do 15 tys. euro w okresie trzech lat.
 
W tym roku zostały zmniejszone stawki dopłat. Od 22 kwietnia wynoszą one do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny: 80 zł dla zboża, mieszanek zbożowych i pastewnych, 130 zł dla roślin strączkowych oraz 400 zł dla ziemniaków.
 
Kolejny termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego to 15 stycznia-25 czerwca 2016.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement