ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty za zużyty materiał siewny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-05-2019,12:00 Aktualizacja: 19-05-2019,12:07
A A A

Rolnicy, którzy wykorzystali materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany do siewu czy sadzenia, mogą starać się o dopłaty - przypomina ARiMR. Wnioski można składać do 25 czerwca.

Dopłaty przewidziane są dla producentów rolnych, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Pomoc udzielna jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych tym materiałem.

materiał siewny,siew, piorin, nasiennictwo, jakość plonu, reklamacja materiału siewnego

PIORiN apeluje. Warto zadbać o dobry materiał siewny

"Kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat ma wybór materiału siewnego jako środka produkcji" - przypomina PIORiN. W związku...

Rolnicy ubiegający się o wsparcie powinni mieć działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon - podaje biuro prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR wyjaśniła, że wsparcie mogą otrzymać rolnicy, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wytworzony ze: zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków.

W przypadku zbóż wykorzystać można materiał siewny z jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta lub żyta. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, to można go pozyskać z bobiku, grochu siewnego, łubinu, soi czy wyki siewnej.

gryka

Nowe odmiany gryki i nie tylko

Krajowy Rejestr Odmian zostanie powiększony o 2 odmiany gryki, odmianę regionalną pszenicy ozimej, 2 składniki odmian mieszańcowych żyta oraz 2 nowe odmiany traw (życic). Gryka - odmiany tradycyjne: MHR Korona (d. MHR-ZGR-0417) - zgłaszający:...

Materiał siewny powinien być wytworzony przez przedsiębiorców lub w gospodarstwach rolnych, o których mowa w przepisach o nasiennictwie. Może też być kupiony od przedsiębiorcy lub rolnika prowadzących obrót materiałem siewnym albo od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Stawki dopłat do materiału siewnego określane są corocznie do 30 września w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Ich wysokość uzależniona jest od powierzchni upraw zadeklarowanych przez rolników we wnioskach oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wysokość pomocy to iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Wsparcie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Całkowita kwota tego wsparcia przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Taki sam limit obowiązuje łącznie kilku rolników powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Dokumenty w sprawie przyznania pomocy przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj