Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Rogowska | redakcja@agropolska.pl
24-03-2017,18:30 Aktualizacja: 24-03-2017,18:27
A A A

Ochrona przed chwastami w pierwszych 40 dniach po siewie kukurydzy decyduje o wielkości plonu.

Na skutek presji chwastów kukurydza wydłuża się nadmiernie i nie wytwarza prawidłowego systemu korzeniowego. Rezultatem jest o 10-15 proc. mniejszy system korzeniowy kukurydzy. W fazie 5-6 liści nie jest już możliwe skompensowanie utraty potencjalnego plonu. W efekcie kukurydza wytwarza mniejsze kolby i jest bardziej podatna na wyleganie korzeniowe.

Na rozwój zachwaszczenia plantacji dość duży wpływ ma przebieg warunków atmosferycznych, przede wszystkim zaś długotrwałe ochłodzenie i przymrozki – opóźnia to wschody kukurydzy, ze względu na jej duże potrzeby termiczne, a chwasty osiągają wysokie stadia rozwojowe (rosną i kiełkują w znacznie niższej temperaturze).

konferencja dla rolników, Znaczenie postępu technologicznego w produkcji roślinnej, LODR, Końskowola, kukurydza

Skuteczne metody regulacji zachwaszczenia w uprawie kukurydzy

6 marca w Końskowoli (woj. lubelskie) odbyła się konferencja zatytułowana "Znaczenie postępu technologicznego w produkcji roślinnej". Spotkanie zorganizował Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Instytut Uprawy Nawożenia i...

Priorytetem każdego producenta powinno być skuteczne wyeliminowanie roślin chwastów z plantacji, na samym początku wegetacji tej rośliny, gdyż później walka z nimi będzie zdecydowanie trudniejsza.

Rolnicy dokonują wyboru właściwej strategii zwalczania chwastów. Nie chodzi tu o wybór zestawu konkretnych substancji aktywnych, tylko o kluczowe pytanie dotyczące wariantu ochrony herbicydowej.

W uprawie kukurydzy rekomendowane są dwa zabiegi – po siewie, ale przed wchodami – zabieg doglebowy i po wschodach chwastów – zabieg nalistny. Pojedynczy zabieg kombinacji herbicydu doglebowego i nalistnego pozostaje podstawą większości zaleceń.

Zabieg przedwschodowy jest teraz często zastępowany zabiegiem w okresie wczesno-powschodowym, ponieważ tylko ten ostatni spełnia ogólny cel zintegrowanej ochrony roślin, który pozwala uniknąć zapobiegawczego stosowania środków chemicznych. Często zdarza się jednak, że podejście z dwoma aplikacjami byłoby lepsze pod względem skuteczności, a nawet bardziej opłacalne. Szczególnie, jeśli chwasty są w stadium zaawansowanego wzrostu (z powodu późniejszego siewu) lub też są trudne do kontrolowania w ogóle, zaleca się stosowanie preparatu totalnego w okresie przedsiewnym lub przedwschodowym.

kukurydza, omacnica prosowianka

Mulczer na omacnicę

Prawidłowa uprawa pożniwna po zbiorze kukurydzy pozwala zmniejszyć liczebność szkodnika o ponad 90 proc. Po zbiorze kukurydzy na ziarno należy natychmiast dokładnie rozdrobnić resztki pożniwne i słomę, aby zniszczyć larwy omacnicy prosowianki....

W rzeczywistości umożliwia to również optymalizację dawek preparatów selektywnych stosowanych powschodowo. Zalety wyboru takiej technologii to: niezawodna kontrola trudnych do zwalczania chwastów i chwastów w zaawansowanym stadium wzrostu, elastyczny czas wykonania zabiegu: przedsiewnie lub przedwschodowo. Ponadto przedwschodowe zastosowanie jest korzystniejsze w przypadku, gdy przygotowanie i siew powoduje znaczne przemieszczenie gleby.

Zastosowanie przedwschodowo może być także efektywniejsze w warunkach uproszczonej technologii uprawy. Krótkie odstępy między aplikacją a uprawą mechaniczną pozwalają na bezproblemową integrację herbicydu w wielu systemach uprawy.

Niezależnie od wyboru strategii zwalczania chwastów, istotna jest zatem wiedza na temat substancji aktywnych zawartych w herbicydach. Jej wykorzystanie  pomoże skutecznie wyeliminować chwasty oraz zapobiec wytworzeniu się ich odporności i kompensacji.

Na efektywność działania preparatów odchwaszczających wpływ ma także przebieg pogody, przede wszystkim temperatura, opady i siła wiatru.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!