Nawożenie pogłówne kukurydzy azotem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-05-2020,10:10 Aktualizacja: 08-05-2020,10:16
A A A

Kukurydza ma duże potrzeby pokarmowe odnośnie azotu. Przyjmuje się, że do wytworzenia tony ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy pobiera 26 kg N, a tony zielonki - 2,4 kg N. Zwykle 2/3 łącznej dawki tego składnika stosuje się przedsiewnie, a 1/3 pogłównie.

Specyfiką kukurydzy jest wytwarzanie przez górne liście lejków, co utrudnia pogłówne stosowanie nawozów azotowych. Granulki nawozy, które się w nich znajdą pod wpływem rosy czy niewielkich opadów tworzą roztwór o właściwościach parzących. Szczególnie dotyczy to azotu w formie saletrzanej (azotanowej) i amonowej. Najmniejsze działanie parzące ma forma amidowa zawarta w moczniku. Nawozy powinny być stosowane zawsze na suche rośliny.

kukurydza, rośliny, pole

Krzem pomaga kukurydzy

Nowym standardowym zabiegiem w uprawie kukurydzy zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, staje się aplikacja dolistna krzemu (Si). Jako główną zaletę tego zabiegu uważa się wzrost tolerancji roślin na suszę. Rośliny odczuwające...

Zgodnie z zaleceniami integrowanej produkcji kukurydzy stosowanie azotu powinno się wykonać tuż przed wytworzeniem przez rośliny 6. liścia, a optymalny termin to faza 5.-7. liścia (BBCH 15-17). Do stosowania w tym terminie rekomenduje się przede wszystkim szybko działającą saletrę amonową i wapniową. Wykorzystując węże rozlewowe można także zastosować roztwór saletrzano-mocznikowy.

Część rolników, aby uniknąć poparzeń liści, stosuje saletry znacznie wcześniej, bo w fazie 2.-3. liścia (BBCH 12-13), gdy rośliny nie wytwarzają jeszcze charakterystycznych lejków. Azot podany w tych nawozach jest szybko pobierany przez rośliny, co niestety zwiększa ich podatność na uszkodzenia przez majowe przymrozki.

Wielu rolników używa do nawożenia pogłównego mocznika. Jednak znaczna część zawartego w nim azotu przechodzi w amoniak i się ulatnia do atmosfery ze względu na fakt, że nie może być wymieszany z glebą.

Eksperci zajmujący się uprawą kukurydzy podkreślają, że kukurydza bardzo dobrze reaguje na nawożenie azotem w latach wilgotnych, lecz ujemnie na duże dawki azotu w latach suchych.

uprawa kukurydzy z trawami, odchwaszczanie kukurydzy uprawianej razem z trawami, DSV, życica trwała

Uprawa współrzędna kukurydzy z trawami

Podstawowym warsztatem pracy plantatora jest ziemia. Może być własnością rolnika lub dzierżawiona, ale w każdym przypadku jej areał jest ograniczony. Im bardziej wykorzystana tym większe korzyści dla gospodarstwa. Stąd wszystkie uprawy...

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r., poz. 243) maksymalna ilość azotu działającego ze wszystkich źródeł w uprawie kukurydzy (niezależnie czy przeznaczonej na ziarno czy na kiszonkę) wynosi 240 kg N/ha. Pod uwagę bierze się azot pochodzący m.in. z zasobów glebowych, nawozów naturalnych i mineralnych.

Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych wynosi 70 proc. Jeśli więc pogłównie zastosowano 50 kg N/ha, to w ten sposób dostarczono 35 kg azotu działającego (0,7 x 50).

Fakt zastosowania pogłównego azotu należy koniecznie wpisać do ewidencji zabiegów związanych z nawożeniem tym składnikiem. Warto to zrobić nie tylko ze względu na ewentualne kontrole w gospodarstwie, ale przede wszystkim dla siebie. Ułatwi to analizę stosowanej technologii produkcji kukurydzy oraz wyciąganie wniosków na przyszłość.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement