Jak termin siewu kukurydzy wpływa na jej rozwój i plonowanie?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Tomasz Piskier prof. nadzw. Politechnika Koszalińska | redakcja@agropolska.pl
30-04-2020,9:40 Aktualizacja: 30-04-2020,10:24
A A A
Panuje powszechne przekonanie, że kukurydza wysiana później spokojnie dogoni tą z wcześniejszego siewu. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Dowiodły tego badania polowe prowadzone przez Katedrę Agrobiotechnologii Politechniki Koszalińskiej. 
 
Badania zlokalizowano w okolicy miejscowości Resko (pomorze zachodnie) na glebie lekkiej klasy 4b. Kukurydzę uprawiano po poplonie ozimym. Następnie wykonano talerzowanie stanowiska, rozrzucono obornik i wykonano orkę na głębokość 20-22cm. 
 
Do testów wybrano kukurydzę odmiany SY Talisman (FAO 220). Odmiana ta charakteryzuje się silnym wczesnym wigorem wzrostu, wysokim i wiernym plonowaniem, jest odporna na stres, a co najważniejsze zalecana jest na wczesny i późny termin siewu. 
 
PDO kukurydza, odmiany kukurydzy ziarnowej, plonowanie kukurydzy, COBORU, wyniki PDO, choroby fuzaryjne, flint, dent

Jak plonowała kukurydza ziarnowa w PDO w 2019 roku?

Wybór odmiany kukurydzy do uprawy jest zadaniem wymagającym głębszej analizy. Jedną z ważniejszych cech, którą bierze się pod uwagę jest stabilność plonowania, a więc odmiana powinna osiągać zadowalające plony nawet w niesprzyjających...
Kukurydzę wysiewano w obsadzie 74 tys. szt./ha w dwóch terminach. Siew w terminie optymalnym wykonano 26 kwietnia 2019 roku, siew opóźniony 14 dni później. Nawożenie oraz ochronę wykonywano w taki sam sposób na całym polu. Pierwsze badania polowe wykonano w chwili, gdy kukurydza z optymalnego siewu osiągnęła fazę 6-8 liści. Kukurydza z opóźnionego siewu miała średnio  o jeden liść mniej. 
 
Szczegółowe pomiary wykonane w fazie 6-8 liści wykazały, że kukurydza z opóźnionego siewu miała przeciętnie o 19% mniejszą średnicę łodyg, o 51% mniejszą masę części nadziemnej, o ponad 44% mniejszą masę systemu korzeniowego i była o 20% niższa w porównaniu do kukurydzy wysianej w optymalnym terminie (tab.1, rys. 1.) Wszystkie wykazane różnice zostały potwierdzone statystycznie. 
 
Różnice występujące w początkowych fazach wzrostu roślin ulegały z biegiem czasu zacieraniu i przed zbiorem nie były aż tak jednoznaczne. 
 
Analiza roślin wykonana przed zbiorem dostarczyła jednoznacznych wniosków. Kukurydza wysiana w optymalnym terminie zawiązała 7,50 szt. kolb/m2. Natomiast rośliny z opóźnionego siewu zawiązały przeciętnie o 1,6% mniej kolb i ich kolby były mniejsze, ponadto masa ziarna z kolby była mniejsza o 6,8%, a masa tysiąca ziaren o 6,2% w porównaniu do wartości uzyskanych w przypadku roślin wysianych w optymalnym terminie. 
 
Wielkość plonu ziarna kukurydzy wysianej w optymalnym terminie, jak na warunki panujące w 2019 roku, była zadowalająca i wynosiła około 9 t/ha. Opóźnienie terminu siewu powodujące zróżnicowanie cech roślin i struktury plonu spowodowało wyraźne zmniejszenie plonu ziarna wynoszące przeciętnie 7,1%  (tab.2 rys.2). 
 
Cały artykuł można przeczytać w kwietniowym numerze "Przedsiębiorcy Rolnego".
 

Tab. 1. Wpływ terminu siewu na rozwój roślin kukurydzy w fazie 6-8 liści

Termin siewu

Badana cecha

Średnica łodygi

(mm)

Masa części nadziemnej

(g)

Masa systemu korzeniowego

(g)

Optymalny

15,11

70,03

22,73

Opóźniony

12,24

34,30

12,67

 

Tab. 2. Wpływ terminu siewu na wielkość i strukturę plonu kukurydzy

Termin siewu

Badana cecha

Obsada kolb

(szt./m2)

Masa ziarna z kolby

(g)

mtz

(g)

Optymalny

7,50

126,52

252,52

Opóźniony

7,38

117,87

236,91

 

  •  Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 4-2020 - ZAPRENUMERUJ

 

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj