Dokarmić kukurydzę przez liście

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
15-04-2020,7:50 Aktualizacja: 14-04-2020,7:23
A A A

Aplikacja dolistna mikroelementów jest standardowym zabiegiem w uprawie kukurydzy. W razie potrzeby rośliny można wspomóc azotem w formie wodnego roztworu mocznika. Zabieg ten jest szczególnie efektywny w warunkach niedoboru wody.

Zgodnie z danymi IUNG-PIB w Puławach kukurydza na wytworzenie tony ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy pobiera 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 107 g manganu (Mn) i 85 cynku (Zn). Z tych mikroelementów dla kukurydzy najważniejszy jest cynk, którego niedobór ogranicza zawiązywanie kolb.

Objawy niedoboru

Objawami niedoboru cynku jest chloroza pasowa biegnąca od nasady liścia wzdłuż nerwu głównego. Przy tym brzegi liści i nerw środkowy pozostają zielone. W późniejszym czasie na starszych liściach pojawią się nekrozy. Łodyga jest skrócona. Kwitnienie jest opóźnione. Rośliny wywarzają małe kolby zawierające niewiele ziarniaków o biało-szarej barwie. Na niedobór cynku szczególnie narażona jest kukurydza uprawiana w monokulturze. Sprzyja mu także brak nawożenia organicznego. Ryzyko niedoboru cynku nasila się na glebach lekkich, a tym bardziej bardzo lekkich.

ziarno kukurydzy

Siewy kukurydzy

Część rolników ma już za sobą siewy kukurydzy, bo przed nami widmo suszy. Może się jednak okazać, że ten pośpiech nie był wskazany, szczególnie na wschodzie kraju. Siewu kukurydzy nie powinno się też opóźniać, bo powoduje to...

Niedobór miedzi objawia się zwijaniem, bieleniem i zamieraniem liści. Objawy niedoboru manganu widoczne są na najmłodszych liściach kukurydzy w postaci smugowatych chloroz.

Najbardziej znane objawy niedobór boru to szczerbowatość kolb (zdeformowane, zawierające mało ziarniaków o bardzo różnej wielkości). Łodygi są krótsze, a młodsze liście wyprostowane o jasnozielonej barwie. Trzeba pamiętać, że bor jest najbardziej deficytowym mikroelementem w naszych glebach.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Aplikacja dolistna mikroelementów powinna mieć charakter profilaktyczny. Ich stosowanie po zauważeniu objawów niedoboru jest działaniem spóźnionym i zwykle mniej efektywna. Często także objawy niedoboru mogą być niedostrzegalne, bo maskowane wpływem innych czynników.

Najczęściej w uprawie kukurydzy przeprowadza się dwa opryski dolistne nawozami mikroelementowymi. Ważne jest, aby pierwszy przeprowadzić w fazie 3.-4. liścia (BBCH 13-14). Zwykle drugi przeprowadza się przed wytworzeniem przez rośliny 10. liścia (BBCH 19).

Dolistnie tylko mocznik z siarczanem magnezu

Do cieczy roboczej można dodać mocznik w stężeniu 6 proc. (6 kg w 100 l wody). Większe stężenie może spowodować poparzenia roślin i dlatego nie powinno być stosowane. Stosując 300 l wody na 1 ha można w niej rozpuścić 18 kg mocznika i w ten sposób dostarczyć roślinom ok. 8 kg azotu. Mocznik dolistnie musi być zawsze stosowany z duecie z jednowodnym siarczanem magnezu (MgSO4 x H2O), lub siedmiowodnym siarczanem magnezu (MgSO4 x 7H2O).

kukurydza, pole, kamienie

Azot pod kukurydzę

Wykonując nawożenie azotem pod kukurydzę należy przestrzegać obowiązujących wszystkich rolników przepisów. Od początku 2019 r. rolników obowiązują zaostrzone przepisy stosowania azotu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady...

Siarczan magnezu ogranicza możliwość rozpadu mocznika na parzący dla roślin amoniak i dwutlenek węgla, co ma miejsce szczególnie podczas stosowania w wysokiej temperaturze powietrza. Jednocześnie w ten sposób zaopatruje się rośliny w ważny dla nich magnez i siarkę. Stężenie jednowodnego siarczanu magnezu wynosi 2,5 proc. (2,5 kg w 100 l wody), a siedmiowodnego siarczanu magnezu 5 proc. (5 kg w 100 l wody).

Jeżeli rolnik stosuje dolistnie mocznik, to powinien ten fakt odnotować w ewidencji zabiegów nawożenia azotem.

Po raz kolejny warto przypomnieć, że roztwór saletrzano-mocznikowy mimo że ma formę płynną, to nie jest przeznaczony do stosowania nalistnego. Zawiera bowiem azot w trzech formach, z których dwie (azotanowa i amonowa) mają silne działanie parzące dla roślin.

Przygotowanie cieczy

Ciecz roboczą należy przygotować bezpośrednio przed zabiegiem, aby nie zachodziły w niej niepożądane reakcje chemiczne pomiędzy jej składnikami. Rozpuszczaniu mocznika w wodzie towarzyszy oziębianie roztworu, dlatego woda powinna być wcześniej ogrzana, aby nie spowodować szoku termicznego u opryskiwanych roślin.

nawożenie kukurydzy, potrzeby pokarmowe kukurydzy, odczyn gleby, nawożenie kukurydzy azotem

Nawożenie kukurydzy

W intensywnej technologii uprawy roślin trudno uzyskać wysokie plony dobrej jakości bez prawidłowo zbilansowanego nawożenia. W polskich warunkach klimatyczno-glebowych, w nawożeniu kukurydzy, poza azotem, kluczowe znaczenie mają fosfor i potas....

Należy przestrzegać właściwej kolejności dodawania składników do cieczy roboczej: mocznik → siarczan magnezu → nawóz mikroelementowy → środek ochrony roślin.

Niektórzy jako pierwszy rozpuszczają siarczan magnezu (co powoduje ogrzewanie się wody) a jako drugi dodają mocznik. Wydaje się, że jest to gorszy sposób, bo mocznika stosuje się nieco więcej. O możliwość łącznego stosowania ze środkiem ochrony roślin należy się dowiedzieć u jego producenta. Mimo to zawsze przed wykonaniem zabiegu należy dla pewności wykonać test mieszalności.

Dobrać porę zabiegu

Do oprysku można używać tylko w pełni sprawnego opryskiwaczem. Oprysk powinien być drobno- albo średniokroplisty. Ze względu na upały w ciągu dnia i duże nasłonecznienie aplikację dolistną powinno się wykonać wieczorem, gdy dłużej utrzymują się niskie temperatury. Wtedy też panuje korzystniejsza większa wilgotność względna powietrza. Gdy dzień jest zachmurzony oprysk można przeprowadzać przez całą dobę.

Rośliny podczas oprysku nie mogą być mokre od deszczu lub też od rosy. Nie powinno się go wykonywać w warunkach zbliżających się opadów, które zmyją naniesione składniki pokarmowe z liści kukurydzy.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij