Nowy prezes PIGMiUR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-05-2023,12:05 Aktualizacja: 01-05-2023,12:07
A A A

Wojciech Bury został wybrany nowym prezesem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) podczas walnego zgromadzenia członków tej organizacji.

Jak co roku w ramach tego spotkania uczestnicy podsumowywali dotychczasowe działania oraz zajmowali się planem projektów na najbliższą przyszłość. Istotnym elementem porządku obrad był wybór władz.

„Członkowie Izby, którzy w tym roku stawili się na posiedzenie w rekordowej frekwencji, zdecydowali o wyborze nowego prezesa. Został nim Wojciech Bury, który pełnić będzie tę funkcję przez kolejną kadencję. Na co dzień Wojciech Bury jest prezesem i właścicielem firmy Bury Maszyny Rolnicze. Tym samym po pięciu latach prezesem przestał być Józef Dworakowski, który wcześniej przez 19 lat zasiadał w Zarządzie Izby na stanowisku wiceprezesa” – informuje w swoim serwisie PIGMiUR.

Ponadto podczas walnego zgromadzenia członkowie wybrali Prezydium Rady Izby, pełniącej funkcję doradczą w strukturze organizacji. Przewodniczącym tego gremium ponownie został wybrany Artur Szymczak (Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.), a wiceprzewodniczącymi Paweł Bawolski (Korbanek Sp. z o.o.) oraz Leszek Weremczuk (Unia Sp. z o.o.).

Poleć
Udostępnij