Znamy firmy świadczące utylizacyjne usługi dofinansowane przez ARiMR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
25-01-2021,13:45 Aktualizacja: 25-01-2021,13:50
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2021 roku.

Wsparcie ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. To jedna z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu państwa.

walka a zasf w polsce, Wiktor Szmulewicz, krir, utylizacja świń, odstrzał dzików

Miliony złotych poszły w pół roku na utylizację świń

Zwiększenie środków na bioasekurację, 500-złotowe wypłaty za znalezione zwłoki dzików i maksymalną redukcję populacji tych zwierząt - postuluje Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania ASF, który zebrał się po raz pierwszy....

Tegoroczne zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji nie zmieniają się w stosunku do lat ubiegłych. Inne są jedynie kategorie wagowe świń: w miejsce dotychczasowych czterech zostały wprowadzone dwie - do 50 kg i powyżej 50 kg.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE - gąbczaste zwyrodnienie mózgu).

Z kolei w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, ARiMR może dofinansować do 75% poniesionych przez producenta rolnego kosztów.

W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Usługi utylizacyjne - do których dopłaca Agencja - świadczą w 2021 roku firmy:

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zapobieganie biegunkom u prosiąt

-Krajowe białko na polu i w korycie

-Mineralne dla loch prośnych

-Sposoby na zapachy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2021

Hoduj z głową bydło:

-Co czeka rynek mleka

-Zmodernizowany opas

-Bydło na lekkie gleby

-Jak zasuszać krowy ?

-O laktację trzeba zadbać

 

PRENUMERATA

 

KONGRES EKMA 2021