Zakaz stosowania pasz GMO w ogniu krytyki hodowców

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
30-11-2022,17:45 Aktualizacja: 30-11-2022,16:58
A A A

Temat pasz GMO wraca cyklicznie od wielu lat, a kolejne moratoria utrzymują rolników w ciągłej niepewności co do warunków prowadzonej działalności.

Organizacje rolnicze działające w ramach inicjatywy #HodowcyRazem z dużym zaskoczeniem i zarazem z niepokojem przyjęły informację o rządowy projekcie nowelizacji ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach.

Projekt zakłada od 1 stycznia 2024 roku zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

gmo, pasze gmo, drobiarze, drobiarstwo, polski drób, mięso drobiowe, minister rolnictwa, moratorium, żywienie zwierząt

Polsce grozi utrata konkurencyjności produkcji drobiarskiej

"Grozi nam utrata konkurencyjności produkcji drobiarskiej, wzrost cen mięsa oraz ograniczenie możliwości eksportowych. To konsekwencje projektu ustawy wprowadzającej zakaz stosowania pasz GMO przyjętej podczas posiedzenia Rady Ministrów...

"Trudno oprzeć się wrażeniu, że przy okazji dostosowywania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie paszy leczniczej, ad hoc i bez konsultacji społecznych dokonano przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu dotyczącego pasz GMO na bardzo krótki okres, tj. do końca roku 2023" czytamy we wspólnym stanowisku organizacji hodowców zwierząt w ramach inicjatywy #HodowcyRazem

Hodowcy zwracają uwagę, że ich zdaniem niezrozumiale są intencje przyjmowania regulacji prawnych, które stoją w sprzeczności z deklaracjami MRiRW m. in. w zakresie opracowania strategii dla ratowania sektora trzody chlewnej.

"Z jednej strony zachęca się uczestników zespołu ds. opracowania strategii do składania propozycji zmian prawa, aby ułatwić rolnikom funkcjonowanie w nowych warunkach i odbudować pogłowie świń w Polsce, a z drugiej strony, bez konsultacji ze stroną społeczną wprowadza się przepisy, które będą destrukcyjne dla sektora" czytamy w treści komunikatu.

"Wobec licznych utrudnień i zagrożeń dla sektora produkcji zwierzęcej (m. in. występującego od ponad 8 lat ASF, Covid-19, wojny na Ukrainie ) nie ma obecnie sprzyjających okoliczności do podejmowania decyzji o zakazie stosowania pasz bez GMO, bowiem będą one skutkowały destabilizacją warunków produkcyjnych" argumentują hodowcy dodając:

gmo, pasze gmo, drobiarze, drobiarstwo, polski drób, mięso drobiowe, minister rolnictwa, moratorium, żywienie zwierząt

Zakaz stosowania pasz GMO. Drobiarze są zaskoczeni

Sektor drobiarski jest zaniepokojony i zaskoczony decyzją Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Apeluje więc do ministra rolnictwa o spotkanie i rozmowę na ten temat. Rada Ministrów 2 listopada...

"Zakaz obrotu pasz GMO spowoduje wzrost kosztów produkcji drobiarskiej i chowu świń oraz obniżenie konkurencyjności polskiego mięsa na rynkach europejskich.

Hodowcy przewidują wiele negatywnych skutków wprowadzenia w życie zakazu stosowania GMO w paszach dla zwierząt. Należą do nich:

  • brak realnych możliwości pełnego zastąpienia śruty sojowej GM inną paszą białkową
  • drastyczny wzrost kosztów produkcji pasz przemysłowych
  • dalszy wzrost nieopłacalności produkcja świń i drobiu
  • wzrost cen detalicznych produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa, jaj)
  • pogorszenie konkurencyjności sektora trzody chlewnej i drobiu na rynkach europejskich i światowych
  • zagrożenie wzrostem importu mięsa wieprzowego i drobiowego z zagranicy
  • znaczące pogorszenie sytuacji finansowej i ekonomiczno-społecznej w sferze produkcji i dystrybucji środków do produkcji trzody

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, świnie

Cena tuczników na VEZG z 30 listopada. Powiew optymizmu

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG po raz drugi z rzędu wzrosła i osiągnęła poziom 2 euro za kg wbc. Po raz ostatni takie stawki hodowcy otrzymywali w okresie od 13 do 19 października.  Cena tuczników w notowaniach z 30...

"Mając powyższe na uwadze, organizacje rolnicze działające w ramach inicjatywy #Hodowcy Razem stanowczo sprzeciwiają się przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach, która zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego bez uwzględnienia ww. propozycji.

Więcej informacji o poszczególnych zagrożeniach opublikujemy w kolejnych newsach.

#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej oraz przekazanie społeczeństwu, mediom, przedstawicielom świata polityki racji i argumentów hodowców.

#HodowcyRazem pokazują, że chów zwierząt może być i jest prowadzony w sposób ekologiczny, z dbałością o dobrostan zwierząt, a jego produkty są zdrowe i stanowią niezbędny składnik ludzkiej diety.

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) Sygnały brojlerów |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu