MRiRW odpowiada KRIR w sprawie wystawienia świadectwa zdrowia zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2022,13:35 Aktualizacja: 09-11-2022,13:41
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do resortu rolnictwa z wnioskiem o zniesienia obowiązku wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia. Ministerstwo wyjaśniło, że jest to obowiązek regulowany przez unijne przepisy, a ponadto element kontroli przewozu świń.

MRiRW w odpowiedzi na wniosek rolniczego samorządu o zniesienie obowiązku wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia wyjaśniło, że ich wydawanie reguluje unijne rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczące zwalczania ASF.

weterynaryjne świadectwa zdrowia, KRIR, MRiRW, chów trzody chlewnej

Gospodarstw nie stać na świadectwa zdrowia. Czy resort je zniesie?

Samorząd rolniczy zwrócił się do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa o zniesienie obowiązku wystawiania weterynaryjnego świadectwa zdrowia. Wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych jest realizacją wniosku zgłoszonego podczas XIII...

Według wskazanych przepisów w świadectwa zdrowia zaopatruje się świnie, które były utrzymywane na obszarach objętych ograniczeniami (I, II i III) ze względu na zagrożenie ASF. Świadectwa dotyczą przewozu zwierząt poza strefy w obrębie danego państwa lub poza jego granice. W tych przypadkach zniesienie obowiązku wystawiania świadectw nie jest możliwe bez zmiany prawa na poziomie Unii Europejskiej.

W Polsce obowiązkowe jest ponadto zaopatrywanie świń w świadectwa zdrowia w całym kraju, co regulują krajowe przepisy. "Należy podkreślić, że wprowadzenie świadectw zdrowia dla wszystkich przesyłek świń było podyktowane zwalczaniem chorób świń najważniejszych z punktu widzenia epidemiologicznego, jak i ekonomicznego, tj. afrykańskiego pomoru świń i choroby Aujeszkyego" - wyjaśniono w piśmie do KRiR.

Resort rolnictwa podkreślił, że świadectwa zdrowia w obrocie na terenie Polski, wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii, stanowią aktualnie jeden z najważniejszych elementów kontroli przemieszczeń przesyłek świń, istotny dla działań związanych z prewencją występowania tych chorób.

Ministerstwo poinformowało, że trwają prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia szefa resortu z 29 lipca w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. W projekcie, który został 28 października skierowany do konsultacji społecznych, zaproponowano nową stawkę opłaty minimalnej za kontrolę świń, której wysokość została obniżona ze 112,80 zł do 42,30 zł.
 

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indykówPoleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2022

Hoduj z głową bydło:

-Delikatne jersyki

-Zysk z mleka i z pierwiastek

-Odmiana ma znaczenie

-Dba o rozród i szybki postęp

-Niedoceniona słoma

 

PRENUMERATA