Mięso czerwone wyłączone z polityki promocji żywności?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-04-2021,8:10 Aktualizacja: 08-04-2021,8:14
A A A

Komisja Europejska prowadzi ocenę skutków polityki promocyjnej żywności, tak by mogła lepiej przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju "od pola do stołu". Z promocji może być wyłączone mięso czerwone - informuje KRIR.

Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych, unijna organizacja rolnicza Copa-Cogeca już otrzymała informacje bezpośrednio od działu DG AGRI odpowiedzialnego za promocję.

Jerzy Wierzbicki , Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, copa-cogeca, promocja mięsa

Nie ma zgody na odcięcie sektora mięsa z finansowania

Nie ma zgody na radykalne zmiany w unijnej polityce promocji - zgodnie twierdzą polskie organizacje rolnicze działające na forum Copa-Cogeca. Ich zdaniem ograniczenie lub likwidacja finansowania promocji mięsa jest niedopuszczalna i niezgodna z...

Wynika z niej, że analiza polityki promocyjnej jest "pod silną presją wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa". Według organizacji może się to wiązać z zakończeniem promocji mięsa (nawet jeśli jest produkowane w sposób zrównoważony), wina oraz innych produktów i niektórych oznaczeń geograficznych, a promowane będą tylko zrównoważone owoce i warzywa.

Już w styczniu 2021 r. zarząd rolniczego samorządu zwrócił się do ministra Grzegorz Pudy z prośbą o informację, jakie stanowisko zajmie w tej sprawie resort rolnictwa.

Teraz KRIR otrzymała informację, zgodnie z którą z opublikowanego wstępu do oceny skutków unijnej polityki promocyjnej wynika, że "polityka promocji rolnictwa UE ma na celu zwiększenie świadomości na temat jakości produktów żywnościowych UE i zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego".

Ministerstwo w piśmie do izb rolniczych zaznacza, że "ocena polityki wykazała, że KE zasadniczo osiągnęła cele. Ocena nie wykazała większych niespójności z innymi politykami UE, ale stwierdzono, że polityka promocyjna może być lepiej dostosowana do priorytetów politycznych i w szczególności przyczynić się do realizacji celów strategii 'Od pola do stołu'".

IJHAR-S, kontrola jakości mięsa, zawartość wody w mięsie

Mięso napompowane wodą. Inspekcja w sklepach i masarniach

169 podmiotów (99 sklepów i 70 producentów) objęła kontrola jakości handlowej mięsa zrealizowana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S).   Jeśli chodzi o cechy organoleptyczne, w...

Resort wskazał, że "przegląd polityki powinien zwiększyć jej wkład w zrównoważoną produkcję i konsumpcję, zgodnie ze zmieniającą się dietą, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet zwiększeniu skuteczności polityki we wspieraniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego".

We wstępie oceny skutków KE wskazała na kierunki przyszłej polityki promocyjnej. Pierwszy - to kontynuowanie dotychczasowej w oparciu o obecne przepisy i o kryteria wyboru oraz oceny stopnia dostosowywania programów promocyjnych do celów strategii "od pola do stołu" lub innych przyszłych zmian w polityce.

Obecnie KE co roku ustala program prac, w którym określa cele i priorytety operacyjne zarówno w odniesieniu do działań skierowanych na rynek wewnętrzny UE, jak również na rynek krajów trzecich.

Drugim kierunkiem mogłoby być skoncentrowanie zakresu polityki. Przyjęcie tej opcji spowodowałoby skoncentrowanie wsparcia na rynku wewnętrznym UE na działaniach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zrównoważonej produkcji i konsumpcji rolnej, zgodnie ze strategią "od pola do stołu" i europejskim planem walki z rakiem zachęcając konsumentów do zmiany diety.

ministerstwo rolnictwa i żywności w Mińsku, handel wieprzowiną, trzoda chlewna

Zakaz wwozu wieprzowiny z Polski

Białoruś wprowadziła czasowy zakaz wwozu wieprzowiny z Polski z powodu przypadków afrykańskiego pomoru świń - poinformowało ministerstwo rolnictwa i żywności w Mińsku. "16 marca na Białorusi wprowadzone zostały czasowe ograniczenia...

Natomiast w przypadku działań promocyjnych na rynkach poza UE m.in. na konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego.

Kolejna propozycja KE związana jest z tzw. przeglądem warunkowości/kwalifikowalności i ewentualnym wprowadzeniem nowych wymogów i kryteriów, które zachęciłyby wnioskodawców do podejmowania działań np. promocyjnych, które realizowałyby cele strategii "od pola do stołu". Takie podejście mogłoby wiązać się z wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów, np. mięsa czerwonego.

W opinii resortu rolnictwa zasadne jest kontynuowanie unijnej polityki promocyjnej w oparciu o obecne przepisy oraz przy założeniu dostosowywania priorytetów operacyjnych rocznego programu prac do celów wynikających z innych polityk UE.

Ministerstwo rolnictwa nie popiera jednak opcji, która zakłada przegląd warunkowości/kwalifikowalności, co może skutkować całkowitym wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów (np. mięsa czerwonego) - poinformowała KRIR, powołując się na pismo ministerstwa.

produkcja wołowiny, mięso wołowe, produkcja w UE, spadek produkcji we Włoszech, mięso wołowe,

Produkcja wołowiny w krajach unijnych spadła

Unia Europejska w 2020 r. wyprodukowała o 1,2% mniej wołowiny niż w 2019 r. Największe spadki odnotowano we Włoszech.    Produkcja wołowiny w Unii Europejskiej w minionym roku spadła do poziomu 6,8 mln ton i była o 1,2% niższa niż w 2019...

Kolejnym etapem przeglądu polityki promocyjnej UE są otwarte konsultacje publiczne prowadzone od 31 marca do 23 czerwca. Konsultacje dotyczą tego, w jaki sposób polityka promocyjna może zwiększyć swój wkład w promowanie bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz bardziej zbilansowanej diety zgodnie ze strategiami KE.

Na pierwszy kwartał 2022 r. zaplanowane jest przedstawienie przez KE wniosku dotyczącego możliwych zmian ram regulacyjnych w zakresie polityki promocyjnej - poinformowała KRIR.

Tegoroczny budżet KE na politykę promocji produktów rolno-spożywczych wynosi 182,9 mln euro, z czego na realizację programów prostych (realizowanych przez jedną organizację - państwo) jest 86 mln euro, programów wielonarodowych - 87,4 mln euro, oraz na inicjatywy własne KE - 9,5 mln euro.

Około połowy budżetu przeznaczono na promocję produktów organicznych, zrównoważonego rozwoju oraz spożycia owoców i warzyw.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA