Hodowcy mogą otrzymać zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
18-01-2024,12:10 Aktualizacja: 18-01-2024,12:12
A A A

Producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, do 15 marca mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Wsparcie realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z pomocy mogą skorzystać hodowcy drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczyli zwierzęta od ryzyka zachorowania na salmonellozę.

AGRIFISH, mięso komórkowe, bydło mięsne, produkcja zwierzęca, żywność, rolnictwo, laboratorium, sztuczne mięso

Trzeba chronić żywność produkowaną w gospodarstwach rolnych

– W związku ze zbliżającym się posiedzeniem AGRIFISH zwracamy się do Pana z prośbą o przyłączenie się i poparcie inicjatywy Włoch, Francji oraz Austrii zmierzające do poszerzonej dyskusji na temat ochrony produkcji żywności w oparciu o...

Ubiegający się o przyznanie wsparcia muszą też posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność rolnicza.

Dołączona do wniosku o dofinansowanie umowa ubezpieczenia lub polisa powinna obejmować co najmniej 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła.

Dofinansowanie ma formę 70% dopłaty do zapłaconej składki, pod warunkiem, że z umowy lub polisy wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20% produkcji zwierząt.

Istotne jest też to, że okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 kwietnia 2022 r., a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia.

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski od 18 stycznia do 15 marca.

Dokumenty będzie można złożyć osobiście w placówce, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub drogą internetową na elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji, a także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Więcej informacji na temat hodowli bydła i produkcji mleka oraz hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło" i "Hoduj z Głową Świnie"

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA