Działania interwencyjne na rzecz równowagi rynkowej przynoszą efekty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Hanna Wojniak KOWR | redakcja@agropolska.pl
14-08-2020,10:30 Aktualizacja: 14-08-2020,8:41
A A A

W celu przeciwdziałania niestabilnej sytuacji na rynkach rolnych uruchamiane są w państwach członkowskich zakupy interwencyjne oraz dopłaty do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych. Mechanizmy te realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stanowią wielką pomoc dla branży mlecznej i mięsnej.

Do działań interwencyjnych przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1308/2013, możliwych do realizacji w warunkach polskich i dostępnych stale w różnych okresach czasu (w zależności od produktu), należą: interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż (pszenicy zwyczajnej) - dostępny od 1 listopada do 31 maja; interwencyjny zakup i sprzedaż masła - dostępny od 1 marca do 30 września, a także  interwencyjny zakup i sprzedaż OMP (odtłuszczone mleko w proszku) - dostępny od 1 marca do 30 września.

krzysztof jurgiel, rynek wieprzowiny, asf w polsce, przechowywanie elementów z kością

Sytuacja na rynku wieprzowiny trudna do przewidzenia. Będzie interwencja?

Europoseł Krzysztof Jurgiel (PiS) skierował pytanie do Komisji Europejskiej na temat możliwości interwencji na rynku wieprzowiny w postaci dopłat do przechowywania mięsa z kością i dopłat do eksportu. Polityk zauważył, że kryzys wywołany pandemią...
Zakup interwencyjny ww. produktów odbywa się po stałej cenie oraz w ramach ustalonych przez KE ograniczeń ilościowych, które wynoszą odpowiednio dla:

  • zbóż (pszenica zwyczajna) - 101,31 euro za tonę (cena interwencyjna jest równa progowi referencyjnemu), ograniczenie ilościowe dla pszenicy zwyczajnej - 3 mln ton;
  • masła - 221,75 euro/100 kg (cena interwencyjna jest równa 90% progu referencyjnego - 246,39 euro/100 kg), ograniczenie ilościowe - 50 000 ton;
  • OMP - 169,80 euro/100 kg (cena interwencyjna jest równa progowi referencyjnemu), ograniczenie ilościowe - 109 000 ton.

Komisja Europejska w zależności od sytuacji rynkowej ma możliwość, w drodze publikacji aktów wykonawczych, uruchomienia zakupów interwencyjnych dla: pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, wołowiny i cielęciny.

W przypadku wykorzystania ograniczeń ilościowych Komisja Europejska może podjąć decyzję o ich zwiększeniu bądź dodatkowym zakupie w drodze procedury przetargowej.

Jedna z największych interwencji na rynku produktów mlecznych miała miejsce w latach 2015-2017, kiedy (po likwidacji kwot mlecznych w 2015 r.) rynek mleka borykał się z dużą nadprodukcją. KE zastosowała wówczas odstępstwo od standardowego okresu interwencji, co w praktyce oznaczało, że była prowadzona od 1 marca 2015 r. do 30 września 2017 r.

mleko, skup mleka, mleczarnie, bydło mleczne, producenci mleka, mleko surowe w skupie, mleczarnie, mleko przerzutowe

Produkujemy więcej mleka niż rok temu

Skup mleka w czerwcu 2020 roku, jak informuje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł 1 035,7 mln litrów. Był on o 3,6% mniejszy niż w maju...
W trakcie tego prawie 3-letniego okresu KE zwiększyła także ilości dla masła - do 100 000 ton oraz dla OMP - do 350 000 ton, a w przypadku OMP - dodatkowo trzykrotnie uruchomiła zakupy w drodze procedury przetargowej.

Całkowita ilość zdjętego wówczas z rynku OMP wyniosła ponad 400 000 ton i dotyczyła 14 państw UE, w tym Polski, która z zakupioną w ramach interwencji ilością ponad 40 000 ton uplasowała się na 5. miejscu wśród krajów UE.

Zdjęcie znacznych ilości OMP wpłynęło na ustabilizowanie się ceny tego produktu na rynku UE. Z końcem 2017 r., po osiągnięciu pełnej stabilizacji na rynku produktów mlecznych, KE uruchomiła sprzedaż zapasów interwencyjnych OMP w drodze procedury przetargowej. Na przestrzeni lat 2018-2019 pozwoliło to na kontrolowane umieszczenie zgromadzonych w magazynach zapasów OMP na rynku, nie powodując przy tym jego zakłóceń.

Innym mechanizmem zapobiegania kryzysom są dopłaty do prywatnego przechowywania. Mechanizm ten polega na czasowym zdjęciu z rynku produktów poprzez udzielenie przedsiębiorcom dopłat za czas ich magazynowania przed ostatecznym wypuszczeniem na rynek.

mleko, produkcja mleka, produkty mleczne, masło, sery, OPM, PMP, mleko w proszku, PFHBiPM, skup mleka, użytki zielone

Czy rynek mleka odrobi straty związane z Covid-19?

Skup mleka w Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości wzrośnie, podobnie jak eksport produktów mleczarskich. Tak wynika z krótkoterminowej perspektywy dla rynków rolnych Wspólnoty opublikowanych przez Komisję...

Uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania na poszczególnych rynkach każdorazowo wymaga wydania przez KE rozporządzeń wykonawczych, które określają także szczegółowe zasady realizacji mechanizmu, w tym: okres jego stosowania, stawki dopłat, maksymalny okres przechowywania produktów. W zależności od potrzeb mechanizm ten może być uruchomiony w zakresie przechowywania produktów takich jak: masło, OMP, sery, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina oraz cukier biały.

W latach 2015-2017, w ramach przywracania stabilizacji rynku produktów mlecznych, KE uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania masła i OMP, który - tak jak mechanizm interwencyjnego zakupu - pomógł przywrócić równowagę na tym rynku. W tym samym okresie KE, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów wieprzowiny, którzy borykali się wówczas z niskimi cenami skupu, uruchomiła dopłaty do prywatnego przechowywania tego produktu.

Na przełomie stycznia i lutego 2020 r. nic nie zapowiadało nadchodzącego kryzysu na rynku produktów mlecznych. W marcu, po wybuchu globalnej pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniu restrykcji w poszczególnych państwach członkowskich, rynek tych produktów nagle się załamał, a ceny OMP na przestrzeni marca-kwietnia spadły z poziomu 250 euro/100 kg do poziomu 190 euro/100 kg. Według analityków było to oznaką nadchodzącego kryzysu na tym rynku.

bydło, pomoc dla rolników, koronawirus, covid-19

Będzie rekordowe wsparcie dla rolników w związku z COVID-19

Senacka komisja rolnictwa zarekomendowała w czwartek, by nie wprowadzać poprawek do ustawy, dzięki której ponad 1 mld zł ma trafić na pomoc dla rolników w związku z koronawirusem. Chodzi o ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów...

W tym samym czasie do KE napływały sygnały z poszczególnych państw członkowskich o zakłóceniach występujących jednocześnie na wielu rynkach produktów rolnych. Aby zapobiec pogłębianiu się kryzysu, KE zdecydowała się na uruchomienie mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania: OMP, masła, serów, wołowiny, baraniny i koziny. Dopłaty do trzech ostatnich produktów zostały uruchomione po raz pierwszy w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wnioski o dopłaty w przypadku produktów mlecznych można składać do 30 czerwca 2020 r., natomiast w przypadku produktów mięsnych termin jest determinowany wykorzystaniem puli środków przeznaczonych na ten cel.

Spośród produktów mlecznych największym zainteresowaniem w pierwszych 3 tygodniach składania wniosków cieszyły się dopłaty do przechowywania serów, masła i OMP. Przedsiębiorcy złożyli wnioski na ponad 34 tys. ton serów, co stanowi 34 proc. ilości możliwej do objęcia dopłatą, oraz na ponad 24 tys. ton masła i ponad 3 tys. ton OMP (dane z 25.05.2020 r.).

Wśród produktów mięsnych przedsiębiorcy byli zainteresowani dopłatami do prywatnego przechowania wołowiny, natomiast na rynku baraniny i koziny zainteresowanie jest znikome.

Dariusz Goszczyński, Krajowa Rada Drobiarstwa, eksport i produkcja drobiu, pandemia koronawirusa

Drobiarze liczą na otwarcie rynków azjatyckich i lokali

Zamknięcie w marcu granic oraz lokali gastronomicznych zatrzymało eksport mięsa drobiowego i nadpodaż produktu na rynku. Z tego powodu spadły ceny, które obecnie nie wyrównują nawet kosztów produkcji. Drobiarze mają nadzieję na...

W sytuacji wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie UE na ten rodzaj wsparcia KE może podjąć decyzję o zamknięciu pomocy. W przypadku dalszego pogarszania się sytuacji na rynku produktów mlecznych producenci masła i OMP do 30 września 2020 r. będą mieli jeszcze możliwość skorzystania z mechanizmu zakupów interwencyjnych.

Wieloletnie obserwacje pokazują, że pojawiające się kryzysy są zazwyczaj zjawiskiem nagłym i charakteryzującym się dużą gwałtownością, a mechanizmy interwencyjne przy jednoczesnej złożoności samego procesu realizacji należą do działań dynamicznych i masowych, a zatem wymagających zaangażowania znacznych zasobów ludzkich.

Z racji takiej specyfiki bardzo ważne dla poszczególnych państw członkowskich UE jest utrzymanie odpowiednich struktur interwencyjnych, które będą w ciągłej gotowości do podjęcia natychmiastowych działań.

Ich sprawność jest nieodzowna, aby z tej formy wsparcia mogło skorzystać jak największe grono przedsiębiorców.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA