Będą ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: MRiRW, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-06-2018,13:20 Aktualizacja: 08-06-2018,13:42
A A A

Ministerstwo rolnictwa opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla posiadaczy zwierząt gospodarskich.

Przygotowany dokument zawiera zmiany wynikające z oceny funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. oraz postulatów, wniosków i petycji zgłaszanych przez gospodarzy oraz organizacje rolnicze.

Książki leczenia stada, dokumentacja leczniczo-weterynaryjna, powiatowy lekarz weterynarii, zwierzęta hodowlane

Książki leczenia stada będą obowiązkowe

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji....

Projekt ustawy przewiduje między innymi:

  • wydłużenie z 24 godzin do 2 dni terminu na zgłaszanie ARiMR zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń w siedzibach stad na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  • wyłączenie urodzeń świń z obowiązku zgłaszania do agencji w terminie 2 dni w siedzibach stad położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom
  • zwiększenie elastyczności w stosowanych metodach oznakowania świń
  • uchylenie obowiązku zgłaszania agencji faktu dodatkowego oznakowania świni
  • zniesienie obowiązku wykonywania spisu bydła
  • zniesienie obowiązku przekazywania do agencji wyników spisu owiec i kóz
  • ograniczenie zakresu informacji, których dotyczyć będzie spis świń

Resort rolnictwa skierował już dokument do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA