Badanie pogłowia zwierząt gospodarskich już w grudniu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
29-11-2017,11:30 Aktualizacja: 29-11-2017,11:24
A A A

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone badania.

Pierwsze badanie będzie dotyczyć pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej. Drugie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Od 1 do 5 grudnia na stronie internetowej www.stat.gov.pl rolnicy będą mogli samodzielnie wypełnić ankietę.

GUS przygotował również aplikację, dzięki której hodowcy będą mogli wypełnić formularz. Dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem prezesa GUS.

spis zwierząt, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, arimr, podlasie

Za brak spisu zwierząt można stracić część dopłat. Agencja czeka na dane

Do końca roku rolnicy mają czas na dokonanie spisu bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za niedokonanie spisu grozi pomniejszenie dopłat, a nawet kara grzywny. Według informacji...

Jeżeli wylosowany respondent nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, wówczas od 6 do 21 grudnia z gospodarstwem skontaktuje się osobiście lub telefonicznie ankieter.

Zakres zbieranych danych w obu badaniach został zamieszczony na stronie internetowej:

Uzyskane wyniki posłużą do analiz zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Zebrane dane mogą być pomocne dla samych rolników, szczególnie w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju własnych gospodarstw.

Informacje na temat badań prowadzonych przez Urząd Statystyczny można znaleźć tutaj i tutaj.

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA