Kolejna próba budowy fermy drobiu i kolejne protesty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
03-12-2020,15:00 Aktualizacja: 03-12-2020,14:32
A A A
Powrócił pomysł na budowę kurzej fermy przy trasie S7 w gminie Pasłęk. Pierwszą próbę budowy podjęto w 2015 r., ale ze względu na protesty mieszkańców, wycofano się z tej inwestycji.
 
Firmy Wipasz wznowiła starania o pozwolenie na budowę fermy drobiu we wsi Sakówko w gminie Pasłęk, nieopodal trasy S7.
 
Przedstawiciele firmy złożyli wniosek o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań na budowę fermy w ilości nie mniejszej niż 210 DJP na działce nr 40/2 w obrębie ewidencyjnym Sakówko. 
 
HPAI, grypa ptaków, KIPDiP, ognisko HPAI, przypadek HPAI, dzikie ptactwo,drób, brojlery, indyki, kaczki, H5N8

HPAI zabójcą polskiego eksportu drobiu?

Kolejne ognisko grypy ptaków w Polsce oznacza pogłębienie kłopotów polskiego drobiarstwa, które i tak jest w złym stanie ze względu na epidemię koronawirusa. - Ucierpi głównie nasz eksport. Już niektóre kraje...
Wniosek skierowano do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Elblągu, spółce Wody Polskie oraz marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego – informuje portel.pl.
 
W 2015 r. Wipasz wycofał się z tej inwestycji po protestach mieszkańców, którzy obawiali się uciążliwych zapachów, które towarzyszą fermom drobiu. 
 
Również teraz do Urzędu Miejskiego w Pasłęku wpłynął protest mieszkańców Krosna i Sakówka.
 
- Wpłynął protest wraz z wnioskiem o wykonanie na ten teren planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego ustalającego zakaz zabudowy tego terenu fermami zwierzęcymi ze wskazaniem funkcji mieszkaniowej, jako najbardziej odpowiedniej. Protesty wpłynęły też od właścicieli pola golfowego i sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wszyscy protestujący wskazują na bardzo negatywne oddziaływanie tego typu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi - mówił burmistrz Śniecikowski.
 
Zapewnia on, że wszystkie protesty zostaną szczegółowo zbadane i rozpatrzone, a priorytetem będzie bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy. 
 
HPAI, grypa ptaków, KIPDiP, ognisko HPAI, przypadek HPAI, dzikie ptactwo, kaczki, łabędzie, indyki

Wybuchło ognisko HPAI. Hodowcę zaniepokoiły upadki indyków

Wirus grypy ptaków został wykryty na fermie indyków w województwie mazowieckim w powiecie siedleckim. Służby weterynaryjne wdrażają stosowne kroki i przewidziane prawem procedury. "Tak spora odległość między pierwszym i...
Burmistrz poinformował również, że do tej pory wpłynęło jedno negatywne uzgodnienie od marszałka województwa warminsko-mazurskiego, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawnioskował o uzupełnienie raportu. 
 
- Aktualnie oczekujemy na zajęcie stanowiska przez pozostałe organy opiniujące. Po ich otrzymaniu zostanie wszczęta procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko i w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia. W ramach tego postępowania prowadzona jest także otwarta rozprawa administracyjna, dotycząca planowanego przedsięwzięcia i jego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi - poinformował burmistrz. 
 
Mieszkańcy i podmioty zainteresowane sprawą będą mogły składać uwagi dotyczące wniosku spółki Wipasz.
 
Burmistrz podczas sesji poinformował też, że po zebraniu materiałów dowodowych, przed decyzją rozstrzygająca, strony postępowania zostaną zawiadomione o możliwości składania uwag do zebranych materiałów dowodowych.
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2020

Hoduj z głową świnie:

-Krajowe źródła biała

-Kiedy i gdzie giną prosięta

-Od wyproszenia do krycia

-Trudny rok

-Rozpoczął hodowlę od nowa

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2021

Hoduj z głową bydło:

-Co czeka rynek mleka

-Zmodernizowany opas

-Bydło na lekkie gleby

-Jak zasuszać krowy ?

-O laktację trzeba zadbać

 

PRENUMERATA