Zakaz korzystania z wód Odry i dopływów do pojenia zwierząt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-08-2022,14:50 Aktualizacja: 22-08-2022,15:00
A A A

Wojewodowie lubuski, dolnośląski i zachodniopomorski zakazali korzystania z wód Odry w celu pojenia zwierząt, na czele z gospodarskimi, do czasu wyjaśnienia przyczyn jej skażenia - przypomina ministerstwo rolnictwa.

Resort w komunikacie wskazuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041, w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i/lub czystej wody.

Krzysztof Ciecióra, skażenie Odry, połowy ryb, rekompensaty dla rybaków, MRiRW

Rybacy dostaną rekompensaty

Rybakom, którzy nie mogą prowadzić działalności w związku z wprowadzonym zakazem korzystania z wód Odry będą wypłacane rekompensaty - poinformował Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa. - Za ten okres, w którym...

Przez "wodę pitną" należy rozumieć spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. A przez "czystą wodę" należy rozumieć taką, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia zwierząt wodę pochodzącą ze źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.

"W aktualnej sytuacji związanej z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami zdarzenia, wojewodowie: lubuski, dolnośląski oraz zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich" - zwraca uwagę w piśmie Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.

Polityk poprosił instytucje rolne i samorząd branżowy o rozpowszechnianie wśród gospodarzy utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2023

Hoduj z głową świnie:

-Lochy potrzebują obecności człowieka

-Natłuszczanie pasz a jakość siary i mleka loch

-Mikotoksyny psują nie tylko rozród

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2023

Hoduj z głową bydło:

-Jak długi okres przejściowy przed porodem?

-CCM coraz popularniejszy

-Genetyka jest bazą

-Suchy TMR dla cieląt

-Warto powstać na rasy mięsne

PRENUMERATA