Żywność pod jedną kontrolą. Rząd przyjął projekt ustawy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-05-2017,8:10 Aktualizacja: 31-05-2017,8:35
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek po posiedzeniu rządu.

- Jest to jedna z zapowiadanych przez PiS ustaw. Ma na celu integrację takich służb jak Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - powiedział.

żywność, kontrola żywności, bezpieczeństwo żywności, Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności

Resorty mają różne pomysły na zasady kontroli żywności. Konflikt narasta

W przyszłym tygodniu Rada Ministrów omówi projekty ustaw: o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz ustawy wprowadzającej te przepisy. Chodzi o połączenie wszystkich inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w...

- Te inspekcje zostaną zintegrowane i to przyczyni się również (...) do ograniczenia kontroli, skoordynowania procesów kontrolnych i również bezpieczeństwa żywności w naszym kraju - dodał Bochenek. Projekt został przygotowany przez resort rolnictwa.

Nowa inspekcja będzie podlegała ministrowi rolnictwa. "Przejmie ona wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zostaną zlikwidowane), a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

W komunikacie zaznaczono, że "konsolidacja służb odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywności dominuje wśród państw Unii Europejskiej - w 23 krajach dokonano scalenia istniejących urzędów, a w 14 państwach nadzór nad bezpieczeństwem żywności sprawuje minister odpowiedzialny za rolnictwo.

pinkas jarosław, żywność, bezpieczeństwo żywności, Państwowa Inspekcjai Bezpieczeństwa Żywności, kontrola żywności

Pinkas będzie tworzył inspekcje bezpieczeństwa żywności

Jarosław Pinkas został powołany na pełnomocnika rządu do spraw utworzenia jednolitej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności - poinformował resort rolnictwa. W imieniu premier Beaty Szydło akt powołania na stanowisko pełnomocnika...

Skonsolidowany nadzór nad produkcją żywności w Polsce jest konieczny - zaznacza CIR - bo zapewni jej wysoki poziom bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości i wartości. Przyczyni się także do wyeliminowania nieuczciwych praktyk w handlu żywnością (np. fałszowania żywności). Ma to szczególne znaczenie dla konsumentów, których wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i dobrostanu zwierząt rosną.

W ocenie autorów projektu ustawy, powstanie jednej Inspekcji, nadzorującej i koordynującej proces kontroli, zapewni efektywniejsze gospodarowanie powierzonymi środkami, a w efekcie spowoduje obniżenie kosztów urzędowej kontroli żywności. Taka reorganizacja oznacza też szybsze i kompleksowe przeprowadzanie kontroli oraz audytów u rolnika i przedsiębiorcy.

Jednocześnie kontroli i audytów w gospodarstwach i zakładach produkcyjnych będzie mniej. Wyeliminowane zostaną przypadki dublowania się i nakładania kompetencji. Ponadto, konsolidacja zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej i specjalistycznego sprzętu, a także zasobów kadrowych i majątkowych.

pestycydy, środki chemiczne, ochrona roślin, resztki pestycydów w żywności, żywność, badanie żywności

Żywność wolna od pestycydów? Każdy może to sprawdzić

Konsumenci mają coraz większą świadomość na temat zdrowego jedzenia, ale trudno im zweryfikować obecność szkodliwych związków. Powstał więc specjalny system, dzięki któremu wszyscy mogą sprawdzić jakość żywności. -  Pestycydy są...

Nowa Inspekcja będzie miała trójstopniową strukturę (1. Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności; 2. wojewódzki i graniczny inspektor; 3. powiatowy inspektor).

Zadania Inspekcji będą wykonywać przede wszystkim jej pracownicy, lekarze weterynarii, a także inne upoważnione przez nią osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne.

Główny Inspektor będzie centralnym organem administracji rządowej, podlegającym ministrowi rolnictwa. Będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra rolnictwa (i odwoływany przez szefa rządu).

Ponadto mają funkcjonować przy nim dwa organy doradczo-opiniodawcze: Rada Sanitarno-Epizootyczna i Rada do spraw Laboratoriów. Określono także zadania wojewódzkich i granicznych oraz powiatowych inspektorów bezpieczeństwa żywności oraz niezbędne wymogi do sprawowania tych funkcji.

Rząd przyjął również projekt ustawy wprowadzającej ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Reguluje on m.in. zasady likwidacji dotychczasowych inspekcji oraz związane z tym kwestie majątkowe, organizacyjne i kadrowe.

żywność, informacje o żywności, fake news, Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

Coraz trudniej walczy się z fake newsami dotyczącymi żywności

Fałszywe informacje, czyli tzw. fake newsy, pojawiają się w przestrzeni publicznej w jednej chwili i szybko rozprzestrzeniają się. Konsumenci dowiadują się nagle, że produkty, które spożywali dotychczas bez negatywnych skutków są......

W projekcie ustawy przewidziano także powołanie przez premiera, na wniosek ministra rolnictwa, pełnomocnika do spraw organizacji Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
Jego zadaniem będzie stworzenie warunków organizacyjno-prawnych, które umożliwią funkcjonowanie PIBŻ. Pełnomocnik zajmie się zorganizowaniem nowej Inspekcji, z zachowaniem ciągłości zadań wykonywanych przez dotychczasowe instytucje.

Nadzór nad jego działalnością będzie sprawował minister rolnictwa. Obsługę pełnomocnika (organizacyjną, kadrową i techniczną) zapewni resort rolnictwa. Po wykonaniu powierzonych mu zadań pełnomocnik zostanie odwołany przez premiera.

Ze względu na zakres zadań i nadzoru, jaki będzie realizować nowa Inspekcja, przewidziano nowelizację ponad 30 ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt