Wnioski do rejestracji tylko po polsku, małżonkowie z różnymi numerami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-12-2014,13:00 Aktualizacja: 16-01-2015,14:05
A A A
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowele dwóch ustaw - o środkach ochrony roślin i ewidencji producentów rolnych.
 
Jak informuje Kancelaria Prezydenta, zmiana przepisów pierwszej z ustaw wynikała z negatywnej oceny funkcjonowania przepisów uchwalonej 8 marca 2013 r. ustawy w zakresie obowiązku tłumaczenia załączników do wniosków na język polski oraz zniesienia obowiązującej przez wiele lat możliwości dodatkowego atestowania środków ochrony roślin, którym upłynął termin przydatności do użycia.
 
Zdaniem autorów nowelizacji (był to projekt poselski) tłumaczenie z angielskiego na polski obszernych dokumentów technicznych potrzebnych do rejestracji środka ochrony roślin jest zbędne - jest kosztowne i wstrzymuje procedury rejestracji. Natomiast etykiety, które informują rolników m.in. o sposobie użycia środka, będą po polsku.
 
Po wejściu ustawy w życie możliwe będzie składanie załączników do wniosków, wedle wyboru wnioskodawcy, w języku polskim lub angielskim. Zasady składania samych wniosków pozostaną bez zmian – będą one składane wyłącznie w języku polskim.
 
Ponadto ustawa wprowadza możliwość pozostawania w obrocie i stosowania środków ochrony roślin, których termin ważności upłynął, jeśli wyniki badań przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium potwierdzą ich przydatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Środki takie będzie można stosować przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po upływie terminu ważności.
 
Ustawa wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia.
 
Z kolei małżonkowie, którzy posiadają oddzielne gospodarstwa rolne, będą mieli własne numery identyfikacyjne - zakłada nowela ustawy o ewidencji producentów rolnych.  
 
Chodzi o zmianę ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Jej celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r.
 
TK zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne, nie mogą mieć osobnych numerów. Tymczasem inne osoby prowadzące gospodarstwa rolne nie mają tego ograniczenia. TK nakazał zmianę przepisów w ciągu 18 miesięcy od daty wyroku.
 
Zmiana ustawy nastąpiła z inicjatywy Senatu, który przygotował projekt nowelizacji.
 
Nowelizacja przewiduje, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego.
 
Numery identyfikacyjne otrzymane przed dniem wejścia nowelizacji mają być zachowane.
 
Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt