Ustawa wprowadzającą instrumenty finansowe w PROW podpisana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-03-2019,13:40 Aktualizacja: 12-03-2019,13:49
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która wprowadza instrumenty zwiększające finansowanie obszarów wiejskich. Z gwarancji kredytów na inwestycje będą mogły skorzystać także większe gospodarstwa.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

prow 2014-2020, restrukturyzacja małych gospodarstw, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Więcej rolników dostanie więcej pieniędzy? Szykują się zmiany w PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić zmiany w działaniach PROW 2014-2020 dotyczących restrukturyzacji małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O pierwsze wsparcie do tej pory mogli występować...

"Podstawowym celem ustawy jest stworzenie instytucjonalnych ram prawnych systemu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w postaci gwarancji do kredytów, z przeznaczeniem dla rolników oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Obecnie rolnicy czy inni beneficjenci mogą ubiegać się jedynie o pomoc w formie dotacji.

Gwarancji będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego albo inny podmiot wdrażający ten instrument finansowy. Jego przychody z tego tytułu będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podmiot wdrażający, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o finansowaniu, zwróci otrzymane środki wraz z pożytkami na rachunek wskazany przez ministra rolnictwa, a następnie szef resortu przekaże środki do ponownego wykorzystania przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny.

gwarancje do kredytów, rozwój obszarów wiejskich, prow 2014-2020, wsparcie dla rolnictwa, ryszard zarudzki, senat

Senat poparł ustawę wprowadzającą instrumenty finansowe w PROW

Senat jednogłośnie poparł nowelę ustawy wprowadzającej instrumenty zwiększające finansowanie obszarów wiejskich. Chodzi o gwarancje kredytów na inwestycje, z których będą mogły skorzystać większe gospodarstwa. Zmiana...

W opinii resortu rolnictwa, który jest autorem noweli, nowa forma wsparcia będzie stanowiła uzupełnienie oferty dotacyjnej, jej zaletą w porównaniu do form dotacyjnych jest możliwość wygenerowania określonej alokacji środków, większej skali inwestycji w sektorze rolnym i przetwórczym i poprzez zaangażowanie środków bankowych. Część rolników nie może ponadto już korzystać z dotacji.

Ze środków PROW 2014-2020 będzie pochodziło 50 mln euro, dzięki temu wygenerowany zostanie do 2023 r. portfel kredytowy na ok. 250 mln euro.

Na realizację PROW 2014-2020 Polska dysponuje kwotą 58 mld zł, z czego ok. 30 proc. środków (ok. 16,5 mld zł) już trafiło na konta rolników. Cała pula środków ma być wykorzystana do 2023 roku.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej