Tytoń, nawozy, produkty biobójcze i drony mają trafić pod wzmocniony nadzór

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
14-05-2024,14:00 Aktualizacja: 14-05-2024,14:03
A A A

Wyroby tytoniowe, nawozy, chemikalia, produkty biobójcze, detergenty, opakowania, rtęć, drony, pojazdy silnikowe zostaną objęte wzmocnionym nadzorem - przewidziano w założeniach projektu ustawy, zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wynika z wpisu opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, resort rozwoju i technologii pracuje nad projektem ustawy o nadzorze nad spełnianiem wymagań dotyczących produktów.

Celem zmian - wyjaśniono - ma być dostosowanie przepisów obowiązujących w polskim porządku prawnym do prawa europejskiego, wprowadzającego jednolite ramy systemu nadzoru rynku. Ma to zapewnić większą swobodę przepływu towarów oraz wzmocnić nadzór rynku produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Zgodnie z wpisem, na listę produktów objętych prawem harmonizacyjnym trafią m.in. wyroby tytoniowe, nawozy, chemikalia, produkty biobójcze, detergenty, opakowania i odpady opakowaniowe, rtęć, bezzałogowe statki powietrzne (drony), pojazdy silnikowe, fluorowane gazy cieplarniane, substancje zubażające warstwę ozonową.

mrirw, resort rolnictwa, wnioski elektroniczne, wnioski

MRiRW: od 6 maja udostępnione zostaną elektroniczne wnioski nawozowe

Od 6 maja br. udostępnione zostaną elektroniczne wnioski o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych - poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak przekazano w komunikacie, od 6 maja br....

We wpisie wskazano, że w projektowanej ustawie określone będą ramowe zasady funkcjonowania i organizacji krajowego systemu nadzoru rynku produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Wprowadzone zostaną także nowe rozwiązania, zwłaszcza dotyczące świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, przez objęcie kontrolą również tego sposobu dystrybucji produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Zostanie także zapewniona lepsza i sprawniejsza komunikacja i współpraca pomiędzy podmiotami krajowego systemu nadzoru rynku, jak również współpraca z unijnymi podmiotami odpowiedzialnymi za nadzór rynku w innych państwach członkowskich UE - przekazano w komunikacie.

Według KPRM, planowane rozwiązania mają zapewnić prawidłowe stosowanie prawa europejskiego, przejrzysty podział kompetencji organów nadzoru rynku w zakresie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, a także spójność i przejrzystość regulacji unijnych i krajowych, co ułatwi ich stosowanie zarówno organom nadzoru rynku, jak i podmiotom gospodarczym zobowiązanym do zapewnienia spełnienia przez produkty wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Zaznaczono, że w związku z koniecznością wyznaczenia właściwych organów nadzoru rynku w odniesieniu do poszczególnych grup produktów regulowanych aktami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, zmianom ulegną również ustawy tzw. sektorowe w zakresie rozszerzenia kompetencji organów wymienionych w tych ustawach.

Zgodnie z wpisem, przyjęcie projektu przez Radę Ministrów zaplanowano na IV kwartał br. 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich