Tarcza antykryzysowa 2.0 dla rolnictwa. Co w niej jest?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2020,8:00 Aktualizacja: 12-04-2020,20:48
A A A

Minister rolnictwa zaproponował dalszą pomoc dla rolników i przetwórców rolnych. W tarczy antykryzysowej 2.0 przewidziano m.in. zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny, czy bardziej elastyczny czas pracy w sektorze rolno-spożywczym.

Nowe przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewidują dla rolnika i domownika, gdy zostaną objęci obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

arimr, pandemia koronawirusa, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa

Dopłaty bezpośrednie 2020. Jest nowy termin składania oświadczeń

Oświadczenie w sprawie dopłat bezpośrednich będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli do...

Będą też zmiany w zakresie wydatkowania funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Z tych środków będzie można prowadzić działania mające na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.

W okresie epidemii nie będą również naliczane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, bieg terminów wykonania określonych czynności będzie zawieszony, a dokumenty do dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nie będą także naliczane przez ARiMR odsetki od odroczonych lub rozłożonych na raty środków Wspólnej Polityki Rolnej.

Przewidziane są zmiany w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Polegają m.in. na zniesieniu bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców; dotyczy to także Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; umożliwienie wydłużania terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy czy możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

wołowina, bydło mięsne, Mercosur, umowa, cena

Koronawirus niszczy rynek wołowiny. Potrzebna interwencja

Epidemia koronawirusa wywołała utrudnienia w handlu, w tym w eksporcie mięsa wołowego. Zwiększona podaż wołowiny przełożyła się na duże spadki jej ceny.    Polscy producenci mięsa wołowego zwrócili się do Komisji Europejskiej o...

Przewidziane w specustawie dotyczącej COVID-19 rozwiązania dotyczące uelastycznienia czasu pracy obejmą również pracodawców będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w sektorze rolno-spożywczym związanych z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.

W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca może na czas określony zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy, polecić realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Nowelizacja ustawy wprowadza także rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie np. spółki osobowej, spółki kapitałowej czy spółdzielni rolników.

krir, punkty skup zbóż, zakup nawozów, ceny środków ochrony roślin

Zamknięte skupy, kłopoty z nawozami. Koronawirus toczy rolników

Brak rozwiązań dotyczących wystąpienia koronawirusa w rodzinie rolnika, zamykane skupy zbóż, kłopoty z dostawami i rosnącymi cenami nawozów i środków ochrony roślin -  organizacje rolnicze wyliczają problemy i apelują do...

Mogą oni liczyć na wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu dla przedsiębiorców, których działalność jest zagrożona z powodu zakazów lub ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19.

Chodzi o rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek na ZUS; zmiany umożliwiające ponowną wypłatę świadczenia postojowego; poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowania zatrudnienia.

Ustawa dotyczy ponadto pobytu cudzoziemców w Polsce. W przypadku, gdy wiza lub karta pobytu straciła ważność w okresie stanu epidemii będą mogli legalnie przebywać w naszym kraju do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement