Sklepy zapłacą za marnowanie żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-08-2019,10:50 Aktualizacja: 20-08-2019,10:55
A A A

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Dokument przewiduje m.in. obowiązek przekazywania przez sklepy nieodpłatnie niesprzedanej żywności na cele charytatywne.

Zgodnie z ustawą sklepy powyżej 250 metrów kwadratowych, których połowa lub większość przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności, będą musiały zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy na nieodpłatne przekazanie niesprzedanej żywności.

marnoważnie żywności, Polska Izba Żywności Ekologicznej, Federacja Polskich Banków Żywności

Żywność jest zbyt cenna, by ją marnować. Rusza specjalna kampania

Polska Izba Żywności Ekologicznej rozpoczyna kampanię promującą niemarnowanie jedzenia. Według danych Federacji Polskich Banków Żywności najczęściej wyrzucamy pieczywo, wędliny oraz owoce i warzywa. Do marnowania jedzenia przyznaje się aż 42...

Chodzi przede wszystkim o produkty, które zostały wycofane ze sprzedaży ze względu na wady ich wyglądu bądź opakowań.

Wyjątek stanowią napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc. - ich nie trzeba będzie przekazywać.

Ustawa stanowi ponadto, że przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowych przepisów obowiązki te dotyczyć będą jedynie sprzedawców prowadzących sklepy o powierzchni większej niż 400 m kw.

Pierwszą umowę z organizacją pozarządową, która zagospodaruje żywność, sprzedawcy będą musieli zawrzeć w terminie pięciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Nowe prawo zakłada także, że sprzedawcy będą płacili 10 groszy za 1 kg wyrzucanej żywności.

Sprzedawcy żywności będą musieli ponadto prowadzić w sklepach kampanie edukacyjno-informacyjne skierowane do konsumentów na temat racjonalnego gospodarowania żywnością.

warzywa, owoce, handel, hiszpania, portugalia

Handel "brzydkimi" owocami jako walka z marnotrawstwem

W Portugalii i Hiszpanii przybywa przedsiębiorców handlujących brzydkimi owocami i warzywami, które z powodu mało atrakcyjnego wyglądu nie są akceptowane w tradycyjnych sklepach i supermarketach. Co roku udaje im się uratować przed...

Będą musiały być prowadzone przynajmniej raz w roku przez co najmniej dwa kolejne tygodnie. Opłaty za marnowanie żywności będą pomniejszone przez sprzedawców o koszty poniesione na takie kampanie.

Ustawa przewiduje również kary finansowe m.in. za brak umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności. Jeżeli tak się stanie, sprzedawca zapłaci 5 tys. zł grzywny. Nie będzie jednak obowiązywała, jeżeli sprzedawca żywności wykaże, że nie było możliwe zawarcie takiej umowy z organizacją pozarządową na terenie powiatu, w którym prowadzi działalność.

Według szacunków w Polsce co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. W przeliczeniu na statystycznego Polaka daje to 235 kg jedzenia rocznie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do opłaty za wytwarzanie odpadów oraz przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie pół roku później.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj