Rząd przyjął przepisy wspierające rozwój lokalny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (PAP), em | redakcja@agropolska.pl
28-01-2015,15:40 Aktualizacja: 28-01-2015,15:43
A A A
Stworzenie podstaw prawnych dla realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przy finansowaniu tych działań z funduszy unijnych - to cel przygotowanego przez resort rolnictwa projektu ustawy, który przyjął rząd. 
 
Konieczność opracowania ustawy dotyczącej wspierania rozwoju lokalnego (tzw. RLKS) wynika z rozpoczęcia nowej, 7-letniej perspektywy finansowania polityk UE w latach 2014-2020 i przygotowania polskich przepisów na podstawie nowego pakietu unijnych aktów prawnych, regulujących zasady ich wdrażania.
 
Wejście w życie ustawy umożliwi wdrożenie m.in. działania LEADER, które dotychczas stanowiło jedną z tzw. osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz osi zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W nowej perspektywie LEADER będzie mógł być finansowany także z funduszu spójności (fundusz rozwoju regionalnego). Realizacja RLKS jest obowiązkowa.
 
Istotą rozwoju lokalnego jest aktywizowanie miejscowych społeczności w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów.
 
"Przyjęcie ustawy umożliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS, niezależnie od tego, z którego z unijnych funduszy będzie ona wypłacana" - czytamy w komunikacie CIR.
 
Według resortu rolnictwa, projektowana ustawa zapewni także dokonanie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a w rezultacie realizację przez beneficjentów w ramach tej strategii projektów ukierunkowanych m.in. na rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walkę z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej. Może to być np. budowa wiejskiej świetlicy, budowa boiska, przystani kajakowej czy organizacje imprez kulturalnych.
 
Projekt określa podmioty zaangażowanych w realizację RLKS i ich zadania. Chodzi o zadania m.in. samorządów wojewódzkich, lokalnych grup działania (LGD) zwłaszcza w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego. Projektowane przepisy ponadto określają zasady organizacji lokalnych grup działania (LGD).
 
Są to grupy działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.
 
Strategia rozwoju lokalnego może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez nie więcej niż 150 tys. mieszkańców, ale nie mniej niż 30 tys. (w przypadku gmin wiejskich).
 
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej