Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rozwoju sektora rybackiego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-03-2023,11:00 Aktualizacja: 30-03-2023,11:11
A A A

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego. Ma umożliwić realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, którego budżet to blisko 732 mln euro.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów chodzi o przedłożony przez ministra rolnictwa projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

jhar-s, jakość ryb, kontrola ryb, produkty rybne

"Produkt polski" z Atlantyku. Inspekcja przyjrzała się rybom

Zaniżoną masę, zawyżoną glazurę, a przede wszystkim wprowadzanie w oznakowaniu w błąd co do pochodzenia - wytykała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S) w kontekście produktów rybnych. Podała ona teraz...

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie KPRM, projektowana ustawa umożliwi realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na wspomniany okres ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). "Nowe przepisy m.in. określają zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro" - podano.

Jak wskazała KPRM, priorytety EFMRA przewidują wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, a także zrównoważonej działalności dotyczącej akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w UE. Ich elementem jest również wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

Do priorytetów EFMRA zalicza się także sprzyjanie tzw. zrównoważonej, "niebieskiej" gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych. "Chodzi o tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury" - wyjaśniono na stronie KPRM.

Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to prawie 732 mln euro, z czego ponad 512 mln euro pochodzić będzie z UE, a ponad 219 mln euro to wkład z budżetu państwa. Program przewiduje nowe obszary wsparcia, takie jak działania dotyczące bezpieczeństwa na morzu czy szeroko pojętego wsparcia "niebieskiej" gospodarki - zaznaczono.

Jak podała KPRM, większość rozwiązań opierać się będzie na przepisach, które funkcjonowały w okresie programowania 2014-2020. "Znaczącą różnicą będzie podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie się ona zajmować m.in. obsługą wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów z beneficjentami oraz wypłatą przyznanej pomocy" - podkreślono.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie