Rząd deklaruje korzystniejszy sposób wyliczania wysokości czynszu dzierżawnego za grunty z państwowego zasobu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
21-05-2024,9:05 Aktualizacja: 21-05-2024,9:08
A A A

Umożliwienie KOWR sprzedaży gruntów nierolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej SP, określonych w dokumentach planistycznych gminy - takie rozwiązanie zakłada projekt, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt ma pozwolić też zrównoważyć wysokości czynszów dzierżawnych.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o pracach nad projektem noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Nad projektem pracuje resort rolnictwa.

W wykazie zwrócono uwagę, że 30 czerwca 2024 r. wygaśnie możliwość udzielania pomocy de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu UE 1407/2013, stąd konieczność nowelizacji najpóźniej do tego dnia, wszystkich aktów prawnych odwołujących się bezpośrednio do przepisów tego rozporządzenia. Zaznaczono, że umożliwi to KOWR (Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa) dalsze udzielania wsparcia finansowego na podstawie przepisów dotyczących pomocy de minimis.

Jak poinformowano, w projektowanej nowelizacji przewidziano też korzystniejszy sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

samorząd rolniczy, zwrsp, państwowy zasób, ziemia rolna, czynsz dzierżawny

KRIR apeluje do ministra rolnictwa. Chce obniżki czynszów dzierżawnych za państwową ziemię o 30 proc.

Samorząd rolniczy interweniuje u ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego w kwestii wysokości czynszów za ziemię wydzierżawioną z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca uwagę w swoim wystąpieniu,...

"Wychodząc naprzeciw problemowi wahających się cen pszenicy, proponuje się, aby jeżeli jest to korzystniejsze dla dzierżawcy, w latach 2024-2026 równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy była ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu, a więc w sposób obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2024 r." - wskazano. Dodano, że proponowane rozwiązanie pozwoli na zrównoważenie wysokości czynszów dzierżawnych.

Nowe przepisy - jak poinformowano - maja również umożliwić KOWR (tak jak przed wejściem w życie ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektóry innych ustaw), sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ewentualnie planie ogólnym gminy), zostały określone jako nierolne.

Poinformowano też, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r. 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich