Rolnicy ekologiczni tracą. Przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-09-2015,12:30 Aktualizacja: 11-09-2015,12:41
A A A

Kolejne już w tym roku wystąpienie rzecznika praw obywatelskich do ministra rolnictwa tym razem dotyczy rolników ekologicznych. Poskarżyli się oni na zbyt często zmieniające się, dotyczące ich działalności przepisy.

A konkretnie na te regulujące warunki przyznawania unijnego wsparcia w ramach płatności ekologicznych. Rzecznik praw obywatelskich podaje w wystąpieniu dobitny przykład.

Otóż rozporządzeniem ministra rolnictwa z 12 marca 2014 r. zostało zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Został wprowadzony dodatkowy warunek uzyskania płatności ekologicznej, a mianowicie wytworzenie produktu ekologicznego. Tak szybko jak powstał, zniknął. Zniesiono go kolejną nowelizacją rozporządzenia – z 27 października 2014 r.

ekologiczne_uprawy

Producentów ekologicznych można prześwietlić

Chcesz sprawdzić, czy podający się za producenta ekologicznego rzeczywiście zajmuje się taką działalnością? Wystarczy zwrócić się o informację do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IJHAR-S właśnie ogłosiła, że...

„Z wyjaśnień ministerstwa wynika, że celem zmian dokonanych rozporządzeniem z dnia 12 marca 2014 r. było osiągnięcie szybszego wzrostu ilości produktu ekologicznego na rynku. Dlatego wymóg odpowiedniego przeznaczenia plonu został zastąpiony warunkiem wytworzenia produktów rolnictwa ekologicznego. Wprowadzono też wymóg sprzedaży co najmniej 50 proc. tych produktów” – tłumaczy rzecznik.

Ale po tej zmianie ze składanych przez rolników wniosków wynikało, że mają oni olbrzymie problemy ze spełnieniem tego wymogu. Dlatego właśnie kolejnym rozporządzeniem został on zniesiony.

„W ocenie ministerstwa zmiana była uproszczeniem dla rolników, ponieważ nie musieli już udowadniać, że wprowadzili na rynek co najmniej 50 proc. produktów ekologicznych. Jednak zgłaszający się do rzecznika rolnicy podkreślają, że zmiany przepisów narażają ich na dodatkowe koszty. Również w uwagach końcowych przedstawionych w raporcie NIK podkreślono, że częste zmiany warunków przyznawania płatności w ramach programów rolnośrodowiskowych nie sprzyjają stabilizacji rozwoju określonych upraw” – wskazał RPO, prosząc resort o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie