Resort zapewnia: zmiany w kwestii zakupu ziemi już obowiązują

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2023,14:00 Aktualizacja: 06-06-2023,14:05
A A A

Wnioskowana zmiana została już wprowadzona – pisze resort rolnictwa w odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego. Chodzi o możliwość zakupu ziemi.

Na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 17 maja zwrócił się do ministra rolnictwa Roberta Telusa w sprawie zmiany Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, by umożliwić zakup nieruchomości rolnych przez młodych rolników. Jak wskazywała KRIR, ustawa daje możliwość nabywania gruntów rolnych za zgodą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa osobom fizycznym zamierzającym powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli przyznano jej pomoc, o której mowa w Ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

ceny ziemi, zakup ziemi, arimr, gus

Ceny ziemi rolnej znowu w górę. Tyle trzeba teraz zapłacić

61 362 zł – tyle wyniosła średnia cena za hektar gruntów ornych w Polsce w IV kwartale zeszłego roku. Zestawiając to z danymi z II kw. ub.r., cena ta urosła o niemal dokładnie 2000 zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...

„W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano również płatność w ramach interwencji I.11. Premie dla młodych rolników, dlatego wnioskujemy o nowelizację Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aby umożliwić zakup gruntów rolnych o powierzchni większej niż 1 ha przez osoby, którym zostanie przyznana pomoc PS WPR 2023-2027” – wskazywał rolniczy samorząd.

W swojej odpowiedzi, ministerstwo rolnictwa poinformowało, że „wnioskowana (przez KRIR – red.) zmiana ustawy, mająca na celu umożliwienie zakupu gruntów przez osoby korzystające z pomocy, o której mowa w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, została już wprowadzona”.

Stało się tak za pośrednictwem Ustawy z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, która weszła w życie 15 marca 2023 r. To ona wprowadziła zmiany w przepisach Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie