Projekt rozporządzenia zakłada 920 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
03-11-2023,14:40 Aktualizacja: 03-11-2023,14:46
A A A

Wysokość dopłat do składek ubezpieczenia w wysokości 65 proc. składki w przypadku upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Jak wskazano, w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia te zaplanowano ok. 920 mln zł.

Wysokość dopłat do składek ubezpieczenia w wysokości 65 proc. składki w przypadku upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zamieszczony w piątek w wykazie rządowego centrum legislacji.

920,5 mln złotych zapisane w budżecie na 2024 r.

Jako źródło finansowania wskazano, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 920 mln 504 tys. zł.

krir, izby rolnicze, samorząd rolniczy, mrirw, resort rolnictwa, ubezpieczenia, uprawy, zwierzęta, dopłaty

Resort: pieniądze na dopłaty do ubezpieczeń upraw są. Ale zakłady nie zgłosiły dodatkowego zapotrzebowania

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na wniosek samorządu rolniczego w sprawie braku środków finansowych na dopłaty do ubezpieczenia sadów od gradu. W tym opisywanym przez nas wystąpieniu izby rolnicze domagały się zapewnienia...

Zgodnie z danymi dot. ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami do budżetu państwa – co wynika z Oceny Skutków Regulacji rozporządzenia – powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 4,07 mln ha i zawieranych jest ok. 218 tys. umów ubezpieczenia upraw rolnych. Liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22,5 mln sztuk rocznie, a liczba zawartych umów ok. 882.

"Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 17 proc. producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych" – przekazano.

Dodano, iż w 2022 r. na dopłaty do składek ubezpieczenia została wydana kwota ok. 760 mln zł przy maksymalnym poziomie dopłat do składek ubezpieczenia, tj. 65 proc. składki.

65 proc. składki do 1 ha upraw i 1 sztuki zwierzęcia

W projekcie rozporządzenia przewiduje się udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń umów ubezpieczenia:

aula, sggw, Irena Suwara

WRiE SGGW będzie współpracował z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Wydział Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisał umowę o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW". Sygnatariuszami porozumienia ze strony uczelni byli Andrzej Szmalc,...

- upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne w wysokości 65 proc. składki do 1 ha uprawy;

- zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności w wysokości 65 proc. składki do 1 sztuki.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu