Prezydent podpisał ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-08-2015,10:10 Aktualizacja: 29-08-2015,10:15
A A A
Określenie maksymalnej powierzchni rodzinnego gospodarstwa rolnego, ograniczenie podziału gospodarstw rolnych i wprowadzenie ich rejestru - to niektóre elementy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą podpisał Andrzej Duda. 
 
Celem ustawy było przeciwdziałanie wykupowi polskiej ziemi przez cudzoziemców i spekulacji nią. Po 1 maja 2016 r., zgodnie z europejskim prawem, cudzoziemcy będą mogli bowiem nabyć polską ziemię bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na jej zakup. Kończy się bowiem okres przejściowy, wynegocjowany przy wchodzeniu Polski do UE. Ustawa utrudnia zarazem obrót ziemią rolniczą także polskim rolnikom.
wiktor szmulewicz, krajowa rada izb rolniczych, sprzedaż ziemi

KRIR: prezydent powinien szybko podpisać ustawę o ustroju rolnym

W maju 2016 roku kończy się czas przejściowy w wolnym obrocie polską ziemią. Zdaniem rolniczego samorządu ustawa o ustroju rolnym stawiająca w uprzywilejowanej pozycji naszych gospodarzy powinna być jak najszybciej podpisana przez prezydenta. - Maj...
Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie dotyczą: ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych, wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 
Ustawa przewiduje powierzenie ANR większej niż dotychczas roli w zakresie gospodarki ziemią. Zakłada też, że realizacja tych zadań wymagać będzie współpracy z samorządami rolniczymi.
 
W celu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji ziemi ustawa określa maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego. Nabywana nieruchomość wraz z gruntami dzierżawionymi lub z innych tytułów posiadanymi przez nabywcę, tak jak dotychczas, nie będzie mogła być większa niż 300 ha. Ma to ograniczyć tworzenie gospodarstw wielkoobszarowych.
 
Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych. Możliwość sprzedaży, zamiany czy darowizny nieruchomości rolnej byłaby ograniczona.

agencja rynku rolnego, ministerstwo rolnictwa, andrzej duda

Prezydent podpisał ustawę o ARR. Sprzedaż produktów na umowę

Każda dostawa produktów rolnych do punktów skupu czy przetwórni będzie wymagała zawarcia pisemnej umowy - zakłada znowelizowana ustawa o Agencji Rynku Rolnego podpisana przez prezydenta. Jest to nowe rozwiązanie, gdyż...
 
Prace nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego trwały długo. Początkowo miał to być projekt rządowy, ostatecznie przejęli go posłowie PSL. Dokument wpłynął do Sejmu w lipcu 2014 r., pierwsze czytanie odbyło się w marcu br., skierowano go do prac w podkomisji, następnie procedowanie projektu wstrzymano, gdyż nie było stanowiska rządu. Posłowie i strona rządowa wnieśli liczne poprawki. Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca.
 
Do ustawy wiele istotnych poprawek wprowadził Senat - m.in. poprawkę zakładającą, że byli właściciele nieruchomości rolnych lub ich spadkobiercy mieliby prawo pierwokupu gruntów oferowanych do sprzedaży przez ANR. Także poprawkę skreślającą przepis zobowiązujący osobę, która kupi grunty od agencji, do nieprzenoszenia własności nieruchomości przez 10 lat oraz do osobistego prowadzenia działalności rolniczej.
 
Przeciw tym poprawkom protestowała m.in. "Solidarność" RI, bo, według jej szefa i zarazem senatora PiS Jerzego Chróścikowskiego, stanowiły one "niebezpieczną furtkę dopuszczającą spekulację ziemią". Ostatecznie Sejm 5 sierpnia odrzucił najbardziej kontrowersyjne poprawki Senatu.
 
Nowa ustawa ma zastąpić ustawę z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej