Posłowie nie wnieśli poprawek do projektu ustawy dot. PROW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
19-02-2015,8:00 Aktualizacja: 19-02-2015,8:13
A A A

Posłowie nie wnieśli w środę poprawek do projektu ustawy wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Przepisy tej ustawy mają pozwolić na uruchomienie unijnych środków m.in. na modernizację gospodarstw wiejskich.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

Jak ocenił w środę poseł sprawozdawca Mirosław Maliszewski (PSL), dyskusja na posiedzeniu komisji rolnictwa dotyczyła tego, że projekt ustawy wdrażającej PROW jest wartościowy, choć posłowie mogą mieć różne uwagi co do rozłożenia akcentów na poszczególne działania programu.

Podkreślił, że ustawa jest ważna, bo umożliwia uruchomienie dość dużej transzy środków, która może poprawić konkurencyjność polskich gospodarstw.

Jak mówił Krzysztof Ardanowski (PiS), projekt ustawy jest niezwykle ważny dla polskiego rolnictwa. Jego zdaniem ministerstwo rolnictwa prawidłowo określiło potrzeby polskiej wsi, ale na realizację tych celów jest za mało środków. Zaznaczył, że uwag do tego projektu jest wiele, bo jest on złożony i obszerny, ale wieś czeka na pieniądze, a PROW - mówił - już jest opóźniony o rok.

Krytycznie o PROW wypowiadał się też Romuald Ajchler (SLD), który wskazał, że program nierówno traktuje podmioty na wsi - chodzi m.in. o spółdzielnie, które nie będą mogły skorzystać z unijnych pieniędzy. Ponadto - jak mówił - unijne środki nie trafią też do dużych gospodarstw powyżej 300 ha i do spółek strategicznych Skarbu Państwa.

Posłowie podczas drugiego czytania projektu nie wnieśli do niego poprawek.

Projekt, który został przygotowany przez resort rolnictwa, uwzględnia nowe rozwiązania i zasady realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Szczególnie dotyczy to wprowadzenia nowych instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 KE zatwierdziła jako jeden z pierwszych 12 grudnia 2014 r., został on przede wszystkim ukierunkowany na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie.

W projekcie ustawy określono, jakie podmioty mogą uczestniczyć w PROW 2014-2020 oraz ich zadania. Wskazano podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy.

Według projektu ustawy, PROW 2014-2020 obejmuje takie działania jak wsparcie m.in. transferu wiedzy do rolnictwa, korzystania z usług doradczych, uczestnictwa w systemach jakości. Współfinansowane będą też działania o charakterze inwestycyjnym: w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie produktów rolnych.

Przewidziana jest pomoc: w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, dla młodych rolników rozpoczynających działalność w gospodarstwie, wsparcie dla osób, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy na wsi, ale poza rolnictwem.

PROW zakłada także pomoc w realizacji inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Na unijne pieniądze mogą także liczyć rolnicy chcący współpracować w ramach grup producenckich.

Oddzielną grupę stanowią dopłaty do działań rolno-klimatyczno-środowiskowych, w tym na rolnictwo ekologiczne. Tak jak dotychczas pomoc otrzymają właściciele gospodarstw położonych na obszarach m.in. górskich (tzw. ONW).

W projekcie znalazł się też rozdział dotyczący utworzenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2014-2020. W ramach KSOW rozwijana jest wymiana informacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

PROW jest współfinansowany ze środków UE. Na jego realizację jest 13,5 mld euro. Z tego ok. 8,5 mld euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe ok. 4,91 mld euro stanowić będą środki pochodzące z budżetu krajowego.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2015 r.  Głosowanie tego projektu odbędzie się podczas obecnego posiedzenia Sejmu w bloku głosowań.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu