Pakiet portowy i Wiążąca Informacja Akcyzowa wchodzą w życie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
29-12-2014,8:40 Aktualizacja: 29-12-2014,8:43
A A A

Pakiet portowy, który ma poprawić konkurencyjność polskich portów oraz Wiążącą Informację Akcyzową, umożliwiającą uzyskanie wiążącej informacji o klasyfikacji taryfowej wprowadza m.in., wchodząca w życie 1 stycznia, tzw. czwarta transza deregulacji gospodarki.

Ustawa wprowadza też m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, zastępującą obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu.

Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał szczegółowo rejestrować prywatnych wyjazdów, by później prawidłowo się rozliczyć.

Tzw. czwarta transza deregulacyjna, czyli ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z 7 listopada 2014 r., zbiera w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w niemal 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego.

Cel ustawy to m.in. uproszczenie regulacji, redukcja części obowiązków informacyjnych, uściślenie niektórych zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne, redukcja wskazanych obowiązków dokumentacyjnych, a tym samym poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania.

Do najważniejszych zmian eksperci zaliczyli m.in. przepis, stanowiący, że pracownik, podejmując nową pracę na poprzednim stanowisku w ciągu miesiąca od rozwiązania poprzedniej umowy, będzie mógł posługiwać się dotychczasowym orzeczeniem lekarskim.

Zawiera także tzw. pakiet portowy, czyli skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu dla przedsiębiorców na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Ma to służyć poprawie konkurencyjności polskich portów, które tracą klientów na rzecz sąsiednich Niemiec czy Holandii.

Nowe przepisy wprowadzają też instytucję Wiążącej Informacji Akcyzowej, która umożliwia uzyskanie wiążącej informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego.

Resort gospodarki szacuje, że wprowadzenie zmian przyniesie przedsiębiorcom oszczędności w wysokości prawie 1 mld zł rocznie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"