Opóźnienie w zapłacie składek nie pozbawi rolników dotacji z PFRON

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2015,9:50 Aktualizacja: 01-06-2015,11:08
A A A

1 czerwca weszła w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zawiera ona rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców zatrudniających takie osoby.

Zgodnie z nowelizacją, osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie zostaną pozbawione dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pod warunkiem, że nie będzie ono dłuższe niż 14 dni.

Jak informuje Kancelaria Sejmu RP, ten sam mechanizm obejmie opłacane przez niepełnosprawnych rolników lub rolników płacących je za niepełnosprawnego domownika składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe.

Kolejną zmianą, jaką wprowadza ustawa, jest możliwość umorzenia zobowiązania w części lub całości, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi.

Mechanizmy te mają także objąć odsetki od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 


Sejm uchwalił ustawę 6 lutego 2015 r., a prezydent podpisał ją 26 marca. Nowelizacja weszła w życie 1 czerwca, a rozwiązania dopuszczające niewielkie opóźnienie w zapłacie składek zaczną obowiązywać 1 października br.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt