Nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim przyjęta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Elżbieta Bielecka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-11-2018,8:55 Aktualizacja: 26-11-2018,9:01
A A A

Senat przyjął nowelizację ustawy o rybołówstwie morskim. Ustawa wprowadza reformę inspektoratów rybołówstwa morskiego: zamiast dotychczas działających trzech okręgowych ma powstać jeden główny.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 60 senatorów, 4 było przeciw, 20 wstrzymało się od głosu. Przyjęcie noweli bez poprawek rekomendowały senackie komisje infrastruktury oraz rolnictwa.

odstrzał kormoranów, kormorany, opolszczyzna, gospodarstwo rybackie

Będą strzelać do kormoranów. Gospodarstwa rybackie zbyt dużo tracą

Wędkarze z okręgu opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego otrzymali zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu na odstrzał 300 kormoranów. Decyzja została wydana w związku ze stratami związanymi z jesiennymi przelotami...

Główną zmianą w ustawie z 19 grudnia 2014 roku jest utworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Obecnie działają trzy inspektoraty okręgowe: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, a także 14 oddziałów terenowych.

Nowy organ ma być odpowiedzialny za zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz organizacją rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa. W noweli zawarto też zmiany "o charakterze porządkującym" w przepisach dotyczących rejestru statków rybackich.

Nowelizacja przewiduje także możliwość wymiany przyznanej indywidualnej kwoty połowowej na inną indywidualną kwotę połowową innego armatora statku rybackiego i umożliwienie przekazywania indywidualnych kwot połowowych między statkami tego samego armatora, który jest jednocześnie ich właścicielem.

Zmiany - w założeniu projektodawcy - mają m.in. usprawnić prace morskich służb kontrolnych oraz ujednolicić procedury kontroli i inspekcji rybołówstwa morskiego przez wdrożenie jednolitych standardów działania oraz ich efektywny nadzór.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu