Możesz wyciąć drzewo bez zezwolenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2017,20:10 Aktualizacja: 02-02-2017,11:19
A A A

Jeśli jesteś osobą fizyczną, po zmianie obowiązujących przepisów, możesz usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo.

I to bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że usuwasz je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie - informuje Ministerstwo Środowiska.

Zasady usuwania drzew i krzewów z prywatnych działek

Prywatny właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej posesji, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą - wyjaśnia MŚ w związku z nowym prawem dot. usuwania drzew i...
Uwaga! Usunięcie może być niemożliwe lub znacznie utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, czyli np.: jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym czy nadwodnym, znajduje się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu.

Kłopot będzie również wtedy, gdy dane drzewo jest objęte ochroną konserwatora zabytków,

Jak zmianę prawa komentuje Związek Gmin Wiejskich? Organizacja pozytywnie oceniała zapisy ustawy, znoszące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce.

Według ZGW poprzednie przepisy były przeregulowane, a w praktyce rzadko zdarzało się, by wniosek o usunięcie drzewa został negatywnie rozpatrzony. Związek podkreśla również, że to gminy wiedzą najlepiej, jak dbać o zieleń na swoim terenie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej